Kepler-78b

Den brennende lava verdenen som ikke skulle ha eksistert!

Apostelen Peter advarte oss om en tid da spottere ville komme og med vilje ignorere det faktum at det var ved Guds Ord at himmelen og jorden ble til (2 Peter 3:3-5). I dag finnes det faktisk mange i den offentlige sfære som ikke tror at en Skaper var nødvendig. Og istedenfor å akseptere Bibelens fortelling om skapelsen på seks dager for ca. 6.000 år siden, så hevder de istedenfor at universet formet seg selv ved naturlige prosesser (d.v.s. av seg selv) over en periode på milliarder av år.

Men vitenskapsmennene av i dag møter ofte bevis som ødelegger teoriene om evolusjonært opphav og lange tidsaldre. Et eksempel er exo-planeten Kepler-78b, omtrent 20% større enn jorden men veier dobbelt så mye, noe en nylig har oppdaget i konstellasjonen Cygnus. Oppdagelsen dens er så konfronterende til teoriene om planetformasjon at en pressemelding fra Harvard Smithsonian Centre for Astrophysics (CfA) uttalte: “Kepler-78b er en planet som ikke skulle eksistere.”

De evolusjonære astronomene beklager seg over nærheten av denne “brennende lava verdenen” til stjernen dens, i en bane av bare åtte og en halv time – en av universets tettest kjente baner. Dette gjør den til en “vederstyggelighet” overfor nåværende teorier om planetformasjon, fordi Kepler-78bs nåværende bane ville ha vært inni dens egen stjerne tidlig i det påståtte opphavet til dette planetsystemet, når en stjerne er sagt å ha vært mye større. Det er selvsagt umulig, noe CfA astronomen Dimitar Sasselov forklarte:

Den kunne ikke ha blitt formet på plass fordi du ikke kan forme en planet inne i n stjerne. Den kan ikke ha blitt formet lengre ute og migrert innover, fordi den ville ha migrert inn i stjernen. Denne planeten er et enigma.

Kollegaen,  CfA astronomen  David Latham, samstemte: “Denne planeten er et komplett mysterium. Vi vet ikke hvordan den er blitt formet eller hvordan den har endt opp der den er i dag.”

Kepler-78b er bare ett slik “komplett mysterium” av mange exo-planet enigmaer som nylig er blitt oppdaget. Det understreker på ny feilen på alle forsøkene i å forklare plantenes formasjon på en naturlig måte. Det er en alvorlig beskjed her for de som er villig til å motta den: “Himmelen kunngjør Guds ære, hvelvingen forteller hva hans hender har gjort” (Salme 91:1).

Advertisement
%d bloggers like this: