Dag 9: Takk dem som viser fred i kjærlighet

Fred med Gud og med andre er en byggestein til samfunn og fellesskap. Ved å omringe oss med omsorgsfulle kristne vil den Hellige Ånd gjøre troen din dypere og sterkere mens vi ser Hans trofasthet. Hvilke venner oppmuntrer deg i din tro? Hvordan kan du takke dem?

For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned det gjerde som skilte, fiendskapet.

Han holder hele bygningen sammen, så den i Herren vokser til et hellig tempel, og gjennom ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i Ånden.

Efeserne 2:14, 21-22

Se Guds godhet

Bruk penn og papir til å notere ned noen som har vært en fredelig påminnelse av Guds kjærlighet for deg i Jesus. Takk den personen for å dele Guds opprettholdende kjærlighet med deg.


 

Advertisement
%d bloggers like this: