2 august: Herren er en

Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt.”

5 Mosebok 6:4-5

Dette skriftstedet har blitt brukt som skriftelig bevis på treenigheten, og riktignok så, for den lærer oss at der bare finnes en Gud. Men like viktig er det at denne erklæringen er en futtalelse om eksklusib\vitet — Bibelens Gud er den eneste og suverene Herre over himmelen og jorden.

Det er av denne grunn, som Gud selv påpeker i den påføgende befalingen, at vi skylder denne eneste og sanne Gud vår udelte hengivenhet, tilbedelse og tjeneste. Å tjene noen annen gud — inkludert våre egne planer, håp og lyster — er en handling av  kolossalt opprør mot den kjærlige, hellige og gode Herren over hele skaperverket, og enhvert slikt opprør er dømt til å mislykkes.

Gjenkjenner du Bibelens Gud som den eneste Herre i ditt liv? Er hjertet ditt forent med frykt for Hans navn? Fryder sjelen din seg i Hans majestiske glans? Blir energien din brukt for Hans ære alene? Han er hele universets Herre, og Han fortjener alt vi har å gi.


 

Advertisement
%d bloggers like this: