Velkommen

Slapp av! Skru tempo ned! Ta det med ro!

I en verden som ser ut til å bevege seg fortere og fortere, blir det stadig vanskeligere og vanskeligere å holde seg i ro. Det virker som om vi alltid er i bevegelse – arbeid, skole, barn, dugnad, kirke, ærender…

Når vi ikke er fysisk travel, så ser det ut som om hjernen vår tar over med bekymringer om økonomi eller helse. Vi blir travelt opptatt med å frykte for framtiden vår eller sikkerheten. Vi blir ofte travle med å forstyrre andres liv også gjennom sladder eller konflikter.

Din himmelske Far vet om alle disse fristelsene, og Han gid denne oppfordringen til deg: “Fall til ro og kjenn at jeg er Gud” (Salme 46:10). Med andre ord: “Stopp! Det er nok! Anerkjenn at Gud er i kontroll og at Han har all makt i himmel og på jord.” Din Gud er mektig, og Han jobber i livet ditt, i nærsamfunnet ditt, og i verden.

Men Guds mektigste arbeid var fullendt i Jesus, som ble Emmanuel, “Gud med oss”, for å fjerne syndens skyldfølelse, inkludert synden vår om å bekymre oss og livet med travelhet i våre kortlevde liv. Ved tro på Jesus har vi gjenopprettet et levende forhold med vår Far, den Gud som elsker oss, sørger for våre behov, og er i seg selv vår beste hvile.

Vi er en ny skapning, elsket og verdsatt av vår Far – som ikke ønsker at vi skal tilbringe våre dager i bekymring og travelhet, men tilbringe tid sammen med Ham, være stille og anerkjenne Hans kjærlighet og forsyning for livene våre.

Mens du går gjennom denne andaktsserien ber jeg om at du må la Guds Ord tale til deg, oppmuntre deg, og fylle deg med håp mens du hviler i Ham.


 

Advertisement
%d bloggers like this: