4 februar: Frelse til hedningene

“Om ham (Jesus) vitner alle profetene og sier at alle som tror på ham, skal få tilgivelse for syndene ved hans navn.”

Apostlenes gjerninger 10:43

Når Peter her deler de grunnleggende sannhetene fra evangeliet med Kornelius, sier han at Jesus fra Nasaret (en virkelig mann som kom fra en by bare 40 km vekke) ble urettferdig korsfestet, stod opp fra de døde (og beviste sin guddommelighet), og vil derfor en dag bli dommer for levende og døde  (heller ikke døden kan gjemme seg fra denne dommen).

Så kommer Peter raskt til poenget. Kristendommens klimaks er dette: hvem som helst som tror på Jesus, ved Hans kraft og autoritet, vil absolutt bli tilgitt for syndene deres på den uunngåelige dommens dag.

Hvem som helst? Enhver? Ingen unntak? For en åpenbaring dette var, ikke bare for Kornelius og familien hans, men også til de jødiske kompanjongene som Peter brakte med seg! Til og med hedningene kunne bli frelst, uten å ha bli omskåret som en jøde først.

Er du, som Peters tilskuere, sjokkert over ideen om at hvem som helst som tror på Jesus — uansett etnisitet, økonomiske situasjon eller sosiale status — kan motta tilgivelse for syndene sine? Er du overrasket over å vite at dette løftet til og med inkluderer deg, med alle dine skremmende og skamfulle synder?

Saken her, minner Peter oss om, er ikke bare et sosialt evangelium som oppmuntrer til likhet med Kristi uselviske ånd og kjærlige disposisjon. Saken er om du er en som tror på døden og oppstandelsen til Jesus Kristus for dine synder.

Dersom løftet om tilgivelse er ditt, så er syndene dine fjernet for evig og alltid.


 

Advertisement
%d bloggers like this: