12 april: Ydmykhet

“Dere unge skal underordne dere de eldste. Og alle skal dere være kledd i ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.”

1 Peter 5:5

Her er hemmeligheten, sier Peter, til å tjene andre ekte og konsistent: ydmykhet. Så lenge du er innstilt på å tilfredsstille deg selv, oppfylle deg selv, søke selvavansement, så vil du aldri være i stand til å tjene andre genuint.

Ikle deg ydmykhet. En underfull og kraftig måte å fremheve behovet for en konstant bedekning av vår selvsøkende, menneskelige natur. La ydmykheten være bekledningen som du velger å ikle deg, og å leve i, hver dag.

Hvorfor leve på denne uselviske, selvfornektende levemåten? Svaret er enkelt og kraftfullt: Gud motsetter seg den stolte, men Han gir nåde til den ydmyke.

De som ydmyker seg selv for å tjene andre vil finne at Gud selv tjener dem! Han gir tilgivelse og styrke og forsyninger til den ydmyke kristne som er oppmerksom på andre som de ikke fortjener, men trenger så desperat.

På den andre siden innser de som søker å fremheve og hjelpe og tilfredsstille seg selv at de bokstavelig er anti-Gud! De velger side, og kampen deres vil være dem mot Gud.

Hvilken av disse beskriver din tilstand i dag? Finner du at Gud tilfredsstiller alle dine behov ettersom du ærlig søker etter å tilfredsstille andres behov, eller finner du at du til stadighet feiler å tilfredsstille deg selv, selv om du gir deg selv til dette formålet helhjertet?

Gud motsetter seg den stolte, men Han hjelper dem som hjelper de andre.


 

Advertisement
%d bloggers like this: