Sinnets Farger (2016)

Jeg føler meg ganske så blå

Og det må du bare forstå

At tårene spiller

Og pillene triller

Jeg føler jeg snart vil forgå

Nå føler jeg meg så grønn

Så uerfaren og skjønn

Nå vil jeg forsøke

Erfaringen øke

Og håpe jeg får min lønn

Og når jeg så føler meg gul

Da sniker jeg meg inn i skjul

Jeg vil ikke, tør ikke

Kan ikke, bør ikke

Vil fly som en liten fugl

Til slutt føler jeg meg litt rød

I brystet så kommer en glød

Jeg knurrer og brenner

Og skjærer litt tenner

Forarget dypt inni mitt kjød

Advertisement
%d bloggers like this: