14 februar: Ta vare på de eldre

“Men har en enke barn eller barnebarn, da må disse først lære å leve gudfryktig i sin egen familie og med takk gi noe tilbake til de eldre. For dette er etter Guds vilje.”

1 Timoteus 5:4

Hvor mange pleiehjem ville bli tomme dersom dette påbudet  ble fulgt mer konsekvent av oss kristne? Selv om der finnes spesielle tilfeller som krever spesiell pleie som bare et medisinsk behandlingstilbud kan gi, så finnes der en skare med folk som simpelt hen blir neglisjert av sine egne barn og slektninger.

Paulus forteller Timoteus ganske klart om ansvaret barn og slektninger har til å ta seg av enker og eldre. Det er ikke akseptabelt å kaste ens foreldre, eller besteforeldre, eller andre eldre slektninger, inn i et eller annet system eller styre, eller til og med en kirke, for å oppfylle deres ansvar.

En del av å ære foreldrene våre, sier Paulus klart, er å ta vare på deres fysiske, psykiske og økonomiske behov ettersom de blir svakere og eldre. Der finnes ingen unnskyldning for forsømmelse av denne plikten.

Det faktum at Paulus befaler oss å lære og vise denne fromheten hjemme avslører det faktum at det ikke synes å være naturlig for oss å gjøre dette, på grunn  av vår medfødte egoisme.  Likevel avslører dette et faktum at dette kan bli lært et urokkelig ansvar som er vårt.

Har du ikke medisinsk kunnskap? Lær å vise fromhet og kjærlighet i hjemmet. Er du ikke velstående? Lær å vise fromhet likevel. Må du ofre din egen komfort og dine egne interesser for å ta vare på en av dine kjære? Lær å vise fromhet i hjemmet.


 

Advertisement
%d bloggers like this: