17 mai: Herrens vaktmann

“Du menneske, jeg har satt deg til vaktmann for Israels hus. Når du hører et ord fra min munn, skal du advare dem fra meg.”

Esekiel 33:7

Når vi synger “Gud signe vårt dyre fedreland” kommer vi over ordene “Vil Gud ikkje vera Bygningsmann,  Me faafengt paa Huset byggja.  Vil Gud ikkje verja By og Land,  Kan Vaktmann oss ikkje tryggja.  So vakta oss, Gud, so me kan bu I Heimen med Fred og Hyggja!”

Disse ordene er bibelske sannheter. I Esekiel 33 snakker Gud mye om å sette opp vaktmenn som skal vokte over landet. Han sier til og med at når en vaktmann ikke blåser i hornet sitt når fienden kommer med sine sverd, så vil han bli ansvarlig for den som blir drept.

Når Herren Gud her sier “du menneske“, så mener Han Esekiel. Gud ga sine beskjeder og profetier til Esekiel slik at han skulle bringe dem videre til Israel. Gud sier til Esekiel at han skal være vaktmann for Israels hus. Hva betyr dette?

Selv om det er sant at vi ikke er trygge dersom Herren ikke vil vokte over oss — noe som i prinsippet gjør Gud til vår vaktmann — så ser vi her at Esekiel også er en vaktmann.

Faktum er at alle som bringer ut Guds budskap er en Guds vaktmann. Vi vokter mot synd og elendighet på jorden ettersom vi er Guds ambassadører på jorden (2 Korinterbrev 5:20). Gud har sendt oss ut i verden som Hans representanter, og det gjør at det fremdeles er mulig å finne veien til Ham.

Kanskje du kan si at Herren er din vaktmann, men er du Hans vaktmann?


 

Advertisement
%d bloggers like this: