25 juni: Overgivelse til Faderen

“og Jesus ropte med høy røst: «Far, i dine hender overgir jeg min ånd!» Da han hadde sagt det, utåndet han.”

Lukas 23:46

En annen leksjon fra Jesus på korset er dette: overgi deg selv til Faderens kjærlige hender. Vi kan bruke denne leksjonen til oss selv på minst to måter.

For det første kan vi her og nå innse og stole på at Han, av Hans egne gode grunner, enten bringer med eller tillater alle hendelsene i livene våre — “For fra ham og ved ham og til ham er alle ting” (Romerne 11:36). Derfor kan vi finne herlighet, til og med i trengsel, velvitende om at prøvelser bringer tålmodighet, og tålmodighet erfaring., og erfaring håp, slik at Gud blir spredd rundtomkring i hjertene våre ved den Hellige Ånd som er oss gitt (Romerne 5:3-5).

For det andre kan vi overgi oss selv til Faderens kjærlige hender for framtiden, for å bære oss fra denne verden til den neste. Der finnes ingen dør i livene våre som er like mystisk, foruroligende og trist som Dødens dør. Og likevel kan vi som troende hvile i vår Fars sikre og urokkelige løfte om at døden er — som det også var for Hans Sønn Jesus — bare døren som leder til fanget Hans.

Har du bekymringer, frykt, smerte eller motløshet? Overgi deg selv til din Fars kjærlige hender, så vil du få vite at Han aldri vil slipe deg.


 

Advertisement
%d bloggers like this: