1. Vintreet

“Jeg er det sanne vintre, og min Far er vinbonden.”

Johannes 15:1

Alle jordiske velsignelser er skygger av himmelske realiteter – uttrykket, i skapte, synlige former, av Guds herlighet. Livet og sannheten er i himmelen — på jorden har vi kun omriss og skygger av de himmelske sannhetene. Når Jesus sier: “Jeg er det sanne vintre,” så forteller Han oss at alle vinstokkene på jorden er bilder og emblemer av Han selv. Han er den hellige virkeligheten som de er skapte uttrykk for. De peker alle sammen mot Ham, og forkynner Ham, og avslører Ham. Dersom du ønsker å kjenne Jesus, så studer vitreet!

Hvor mange øyne har stirret på og beundret et stort vintre med sin vakre frukt. Kom å stirr på det himmelske Vintreet til øynene dine vender seg bort fra alt annet for å beundre Ham. Hvor mange, i et solfylt klima, sitter og hviler seg under skyggen av et vintre? Kom og finn ro under skyggen til det sanne Vintreet og hvil under det i dagens hete. Hvor mange talløse det er som fryder seg under Vintreets frukter! Kom og et fra den himmelske frukten til det sanne Vintreet, og la din sjel si: “Jeg satt under Hans skygge med stor glede, og Hans frukt var søt.”

Jeg er det sanne vintre. – Dette er et himmelsk mysterium. Det jordiske vintreet kan lære deg mye om Vintreet i himmelen. Mange interessante og vakre poeng til sammenlikning er åbenbare, og hjelper oss å få begreper om hav Kristus mente. Men slike tanker lærer oss ikke hva det himmelske Vintreet virkelig er, i sin nedkjølende skygge og med dets livgivende frukt. Erfaringen er en del av det skjulte mysteriet, som ingen andre enn Jesus selv, ved Hans Hellige Ånd, kan avsløre og dele med oss.

Jeg er det sanne vintre. – Vintreet er den levende Herre, som selv taler, og gir, og virker alt Han har for oss. Dersom du ønsker å kjenne betydningen og kraften av dette ordet, så må du ikke tro at du kan finne det gjennom tanker eller studier. De vil kanskje hjelpe deg og vise deg hva du må få fra Ham for å vekke din lengsel og ditt håp og din bønn, men de kan ikke vise deg det sanne Vintreet. Jesus alene kan åpenbare Seg selv. Han gir den Hellige Ånd for å åpne øynene til å stirre på Ham selv, og åpne hjertene til å motta Ham selv. Han må tale Ordet til deg og meg.

Jeg er det sanne vintre. – Og hva jeg må gjøre, dersom jeg ønsker mysteriet, med all sin himmelske skjønnhet og velsignelse åpnet opp for meg? Med hva du allerede vet om liknelsen kan du bøye deg ned og være stille, tilbe og vente, til det hellige Ordet kommer inn i hjertet ditt, og du føler Hans hellige nærvær med deg og i deg. Overskyggingen av Hans hellige kjærlighet vil gi deg perfekt fred og hvile velvitende om at Han er Vintreet som vil gjøre alt.

Jeg er det sanne vintre. – Han som snakker er Gud, i Hans unendelige makt er Han istand til å komme inn til oss. Han er menneske, en sammen med oss. Han er den korsfestede, som vant perfekt rettferdighet og guddommelig liv for oss gjennom Sin død. Han er den helliggjorte, som fra tronen gir Hans Ånd oppgave å gjøre Hans nærvær til oss virkelig og sant. Han snakker… å, lytt, ikke bare til ordene Hans, men til Ham selv, mens Han hvisker hemmelig dag etter dag: “Jeg er det sanne Vintreet! Alt Vintreet noensinne kan være for greinene Sine, vil jeg være for dere!”

Hellige Herre Jesus, det himmelske Vintreet som Gud selv har plantet, jeg bønnfaller Deg, vis deg selv til min sjel! La den Hellige Ånd, ikke bare i tanke men i erfaring, gi meg alt jeg trenger for å vite at Du, Guds Sønn, er som som det sanne Vintreet for meg.


Advertisement
%d bloggers like this: