18 juli: Lovprisning demonstrert

“det skjuler vi ikke for deres barn. For neste slektsledd vil vi lovprise Herren, hans velde og det underfulle han har gjort…  så de kunne sette sin lit til Gud”

Salme 78:4, 7

Salmisten lager her en offentlig pakt for å holde nøyaktig registrering  av Guds velsignelser for så å gjenfortelle dem til generasjonen som skulle følge etter.

Ja, tanken i dette verset klart inneholder også ideen av å vise (ikke bare fortelle) fordi det første eksempelet som salmisten gir — Herrens lovprisning — er det som må bli spilt ut; det kan ikke bare bli beskrevet dersom det skal virkelig bli kommunisert.

Det er mulig bare å snakke om å lovprise Herren, men salmisten lover mer enn dette — han vil nummerere og kommunisere Herrens lovprisning til etterkommerne hans, noe som krever at han tar del i slik lovprisning foran øynene deres.

Hva viser og forteller du barna dine om Gud, og om lovprisning av Gud? Hva forteller det din familie når du konsekvent kommer sent til kirken, drar tidlig, eller ofte holder deg hjemme? Viser det dem lovprisning av Gud, er dette å kommunisere hva Hans styrke og  fantastiske gjerninger har oppnådd?

Salmisten innser at dette er essensielt. Han gjør denne offentlige forpliktelsen til den kommende generasjonen slik at de også kan sette sin lit til Gud. Er troen din så offentlig og sterk at den også oppmuntrer barna dine og barnebarna dine til å sette sitt lit til Herren?


 

Advertisement
%d bloggers like this: