7 november: Guds Ord er søtt

“Hvor søte dine ord er for ganen, bedre enn honning i munnen.”

Salme 119:103

Hvordan vil du beskrive Guds Ord? Ser du det som vanskelig, utfordrende, eller kanskje bittert? Salmisten David snakker om å elske Ordet, og å oppleve det som en søt smak.

Forhåpentligvis kan vi også si at vi elsker det, selv om noen skriftsteder ka være vanskelige å forstå, og ettersom dets irettesettelse noen ganger kan være vanskelig å ta imot. Siden det er mat for sjelen vår, og at Gud bruker det til å gi oss åndelig næring, kan vi si “Hvor søte er Guds Ord” dersom vi har riktig innstilling.

Men der finnes noen hindringer til å elske Ordet. Dersom du har blitt påvirket av en verdslig filosofi og forutinntatte ideer om Gud, så må du overvinne denne tankegangen før du virkelig kan bli matet av Guds sannhet. Falsk doktrine, verdslige interesser, eller en opprørsk ånd kan alle være faktorer som hindrer kjærlighet til Ordet.

Der finnes imidlertid enda flere grunner til å elske Guds Ord enn der finnes hindringer for det. Det faktum at det er Guds bok er grunn nummer en. Burde vi ikke være kjempeinteressert i den boken som Gud har gitt oss?  Den forteller oss om Gud — Hans makt, Hans formål, Hans kjærlighet. Det er en bok som følger utfoldelsen av Hans gode vilje i skaperverket Hans.

I tillegg er Guds Ord en bok om Frelseren. Den inneholder profetiene om Hans komme, og oppfyllelsen av dem ved Hans fødsel, Hans liv, Hans død og oppstandelse. Det forteller oss om den eneste Veien til frelse, gjennom Jesus Kristus, inkludert det vi trenger å vite om familie, barn, arbeid, lidelse, og, til og med, økonomi.

Slike grundige og hjelpsomme ord er virkelig søte for enhver frelst og strevende synder.


 

Advertisement
%d bloggers like this: