Atlanta diskriminerer for å stoppe diskriminering

Bilderesultat for kelvin cochran

Den høyt dekorerte brannsjefen i Atlanta gjorde bare det han alltid gjorde da han tjente Kristus i sitt private liv. Kelvin Cochran skrev og distribuerte en 162 sider lang andaktsbok for kristne menn. På grunn av det fikk han sparken i januar 2015, starten på et langt rettsmareritt.

Problemet? Boken hans inneholdt korte avsnitt om bibelsk seksualitet, inkludert å vente med sex til ekteskapet mellom en mann og en kvinne. Cochran ble suspendert i vente av en undersøkelse for å se om han hadde diskriminert mot noen. Selv om undersøkelsen ikke fant noe bevis for noe slikt, så ble Cochran sparket på grunnlaget av behovet av tolerasjon av forskjellige syn.

Cochran saksøkte arbeidsgiver og hevdet at han ble oppsagt på grunn av hans kristne livssyn. Og sist høst sa retten seg enig og tilbød byen Atlanta å betale ham $ 1,2 millioner i skader og advokatbekostninger. I følge Alliance Degending Freedom bestemte retten at Atlantas regler som begrenser uttalser som ikke er relatert til jobb-virksomhet, slik som boken for kristne menn som Cochran skrevb, var for brede og tillot offentlige ansatte på en ukonstitusjonell måte å diskriminere mot syn som de er uenige med.

Ironisk nok blir religiøs frihet, i denne tiden med “toleranse”, kneblet i toleransens navn. Kulturen vår tolererer mangfold unntatt syn som krysser partilinjen, slik som det kristne synet. Likevel kaller Gud på oss for å fortsette å dele sannheten og elske andre, samme hva konsekvensene er. Gud vil gjøre opp med motstanderne våre slik Han velger å gjøre det (1 Peter 4:4-11), og noen ganger ordne tingene i vår favør (Salomos ordspråk 16:7).


 

Advertisement
%d bloggers like this: