Burde roboter ha rettigheter?

Bilderesultat for robots

Hvor forbløffende det enn virker, så mener noen mennesker at roboter burde ha rettigheter. Tenk det! De mener at den kommende generasjonen av “intelligente maskiner” som vil uføre husarbeid, luke i hagen og høflig utføre alle ønskene dine burde bli behandlet med ordentlig respekt.

I mai i fjor sendte det Europeiske Parlamentet for Juridiske Saker ut et utkast som foreslo lover som skulle iverksettes med tanke på “intelligente maskiner”. Her aksepterer de muligheten for at menneskelagde enheter kan en dag bli selvbevisste. Derfor etterlyser de “nye regler som fokuserer på hvordan maskiner kan holdes – helt eller delvis – ansvarlig for sine handlinger eller forsømmelser” og vurderer om mer sofistikerte roboter burde ha “status som elektroniske personer med spesifikke rettigheter og forpliktelser”.

Denne tankegangen er ikke ny. Så langt tilbake som 1964 skrev professor Hilary Putnam en oppgave hvor han alvorlig vurderer spørsmålet “Burde roboter ha borgerrettigheter?” Han konkluderte:

Dersom vi skal ta en avgjørelse, så synes det for meg å foretrekke å utvide konseptet vårt slik at roboter er bevisste – for “diskriminering” basert på “mykheten” eller “hardheten” av kroppsdelene som en syntetisk “organisme” synes like dumt som diskriminerende behandling av mennesker basert på hudfarge.” (H.W. Putnam, Robots: Machines or artificially created life?, 1964)

Ifølge Dr. Richard Laing, en computer vitenskapsmann ved University of Michigan, kan intelligente maskiner en dag utvise altruisme (nestekjærlighet) og slektskap. Han skrev:

Dersom maskinene våre oppnår dette nivået av sofistikert oppførsel, så er der kanskje ikke galt å spørre om de ikke har blitt så lik oss at vi ikke lenger har noen rett til å kommandere dem for våre egne formål, og burde således frigjøre dem stillferdig.” (R. Lating, sitert av R.A. Freitas jr., The legal rights of robots, 1985)

Ryan Carlo, en assisterende professor i lovgivning ved Universitetet i Washington, advarte om at vi kanskje trenger lover i fremtiden som omhandler utfordringene vi møter vedrørende roboter som krever stemmerett. (J. Milner, Should robots have human rights?, 2015)

Å få fornuft fra ufornuft

For mange virker disse påstandene absurde, så absurde at vi finner det vanskelig å forestille oss hvordan noen kunne komme med dem. Likevel tenker disse menneskene helt logisk, tatt i betraktning det gjeldene verdisystemet som akademikere nå arbeider under. Ifølge professor Richard Dawkins er menneskene enkelt og greit “overlevende mekanismer – robot kjøretøyer som blindt er blitt programmert til å ivareta de egoistiske molekylene vi kjenner som gener.” På samme måte hevder professor Anthony Cashmore “Virkeligheten er ikke bare at vi har mer fri vilje enn en flue eller en bakterie, men i virkeligheten har vi ikke mer frihet enn en skål med sukker.” Dersom alt som finnes er materie og energi, og vi ikke er  noe annet enn utviklede mikrober, så er ikke vi noe forskjellig enn sofistikerte maskiner. Dersom menneskene har “rettigheter”, hvorfor skulle ikke roboter ha det også?

De som har et bibelsk verdenssyn kan imidlertid svare disse spørsmålene intelligent og rasjonelt. Skapelsesberetningen i 1 Mosebok gjør det klart at mennesker er fundamentalt forskjellig fra alle andre skapte ting – inkludert alt vi mennesker kan produsere. Etter å ha skapt dyrene, skapte Gud mennesket, først uten liv, slik at en annen type liv kunne bli gitt ham:

Gud Herren formet mennesket av jordens støv, og blåste livets ånde i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel” (1 Mosebok 2:7).

Folk har Guds bilde (1 Mosebok 1:27) og har både en fysisk og en åndelig natur. På grunn av dette, og i kontrast til alt annet i skaperverket (unntatt englene), så er det bare menneskene som kan forståes å ha rettigheter og plikter. På samme måte kan bare vi gjøre valg som vi vil bli holdt ansvarlig for.

Nytteløs tankegang

Om dem som avviser Gud og sannheten om skapelsen, bemerker apostelen Paulus:

For enda de kjente Gud, æret eller takket de ham ikke som Gud. I stedet ble de tomme i sine tanker, og deres uforstandige hjerter ble formørket” (Romerne 1:21).

Tragisk nok lever vi i en tid hvor verden ser ut til å ha blitt gal. Grunnen til dette er at de som er i autoritet ikke lengre tenker rasjonelt. Aksepten av evolusjonsteorien har blindet dem, og de er ikke lengre i stand til å bearbeide fornuften normalt.

Et samfunn som ikke synes det er verdt å ha kjennskap til Gud vil til slutt omfavne dumheten. På samme måte vil det være vanskelig uten kjennskap til Gud og en forståelse for vårt forhold til Ham å kunne tenke riktig om verden rundt oss, og å hanske ordentlig med strømningene av “nye ideer” som blir kastet over oss av den sekulære eliten. Som kristne har vi derimot Guds Ord som kan lyse over stien vår (Salme 119:105), og dette starter med skapelsesberetningen  som fundamentet for alt som følger. Det er min bønn at denne bloggen vil hjelpe å gi deg og familien din et trygt grunnlag.


 

Advertisement
%d bloggers like this: