Vers 23

“Da sa mannen: Denne gang er det ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles manninne, for av mannen er hun tatt.”

1 Mosebok 2:23

Hva var det Adam sa? “Mannen” her er ordet “adam” på hebraisk, opp til nå oversatt som “menneske“. I den engelske King James står det her “Adam” – mennneskets navn. Det er ikke ordet som ble oversatt som “mann” i 1 Mosebok 1:27. Det er imidlettid ingen tvil om at det er Adam det var snakk om her. Dette er et stort øyeblikk, for det er første gangen at et menneske sier noe i Bibelen. Alltid når noe skjer for første gang i Bibelen, er det noe viktig som skjer – og som stor betydning for hva som skjer senere. Omtrent hele verset er fylt av hva Adam sa. Det står heller ikke hvem han sa det til. Det kan ha vært til “Jehova Elohim” eller til Eva.

Men hva sa han? Hva betyr det med “denne gang“? Hadde noe liknende skjedd tidligere? Var ikke dette en ny og unik hendelse i det nye skaperverket? På engelsk sier Adam: “Dette er nå bein av mine bein…” Finnes det i det hele tatt grunnlag for den norske oversettelsen her? 2011 oversettelsen sier “Nå er det bein av mine bein…” slik som den engelske oversettelsen fra 1600-tallet, bare med ordene i forskjellig rekkefølge. Det første ordet Adam sier på hebraisk er “zo’th“. Det betyr “dette”, “herved” eller “på samme måte”. Det neste ordet er “pa’am” som betyr “nå”, med den billedlige forklaringen som når en hammer slår på ambolten. For å unngå komplikasjoner og hentydninger som ikke hører hjemme her, så er det best å gå for den enkleste oversettelsen. Dersom den enkleste og mest direkte oversettelsen virker fornuftig, så er den ganske sikkert det. Der er ikke noe behov for å finne tusen andre mulige oversettelser og vri og vende på alt når det enkleste oversettelsen virker fornuftig. Adam sier sikert: “Dette er nå ben av mine ben.” Hvorfor gjøre det vanskeligere?

Ordet for “ben” – som brukes to ganger etter hverandre her i grunnteksten – er det hebraiske ordet “etsem“. Det betyr hovedsaklig et “sterkt ben”, men kan i enkelte tilfeller bety “kropp” eller “styrke”. Dette ordet henviser til “ribbenet” i det foregående verset, og da passer “ben” best. I tillegg nevnet Adam at kvinnen var “kjøtt av mitt kjøtt“. Ordet “basar” har vi vært inne på tidligere. Det betyr både “kjød”, “person” og “kropp”, men Gud tok ikke en hel kropp fra Adam under opersjonen i Vers 21. Det blir derfor her at “basar” her brukes om både “kjøtt” og flesk som ble brukt til å lage kvinnen. 

Adam gir videre et uttrykk av denne ideen – om at kvinnen er tatt fra mannen – med å gi henne ett navn av klasse som merker henne som å være høyt over andre skapninger som han – Adam – har gitt navn til allerede. Det Adam gjør her er et ordspill som vanligvis ikke kommer frem i den norske oversettelsen. Det er derfor 1988 oversettelsen her bruker ordet “manninne” – et ord sammen satt av “mann” og “-inne”. 2011 oversettelsen sier “kvinne” som er riktig oversettelse, men ikke får frem samme ordspillet som på hebraisk – eller engelsk for den saks skyld. På hebraisk er “mann” ordet “iysh”, mens ordet for kvinne er “ishshah”. Husk at dette er translitterasjoner – det vil si hvordan en forsøker å skrive et hebraisk ord med det latinske alfabetet. På engelsk står det “man” og woman” i dette verset, og det gir et bedre bilde av orspillet enn “mann” og “kvinne” på norsk. Tanken med hele ordspillet her er at forfatteren (Moses) forsøker å gi prominens til det mest intime slektsskapet til disse to skapningene, og å uttrykke dette ved et slektskap ved hjelp av lyd. Dette betyr at ordet “kvinne” er tatt fra et rot-ord som betyr “mann”.

Mange bruker dette skriftstedet for å vise at fordi kvinnen er tatt fra mannen, så er mannen viktigere og høyere, mer verdifull om du vil, enn kvinnen. Dette er et misbruk ac Bibelen som Gud har gitt oss. Dette verset handler om hvor viktig og spesiell skapelsen av kvinnen var. Eva ble tatt av Adams side, og mann og kvinne var fra starten av ment å være likeverdige, like viktige og like spesielle. Ingen ble skapt for å dominere den andre. Guds skaperverk var perfekt – og det gjaldt i særdeleshet den første mannen og kvinnen på jorden! Hvor fantastisk er Skaperen som har skapt alle ting i hele universet! For en fabelaktig jobb Han gjorde!


 

Advertisement
%d bloggers like this: