Dinosauravtrykk godt bevart

Professor Shinobu Ishigaki lies next to a dinosaur footprint discovered in the Gobi Desert.

Professor Shinobu Ishigaki ligger ved siden av et stort dinosauravtrykk i Gobi ørkenen

En av de største nedskrevne sauropod dinosauravtrykkene har blitt funnet i Mongolias Gobi-ørken.  Det fossile avtrykket er trodd å ha blitt laget av en titanosaur som kunne ha vært omtrent 30 m lang og 20 m høy. Det var ikke bare fotavtrykket var stort – 105 cm langt og 77 cm bredt – men også et avtrykk av titanosaurens klør, noe som er veldig sjelden å finne.

Avtrykket er trodd å ha blitt laget av titanosauren på myk, sølete bakke. Slike avtrykk varer vanligvis ikke så lenge; man tror at det ble fylt opp av flytende sand som bevarte det.

Fossile avtrykk slik som disse kan best forklares som å ha skjedd under den globale oversvømmelsen (1 Mosebok6-8). Sykluser med hurtig sedimentering ble fulgt av midlertidig korte fall i det lokale havnivået. Disse tillot svømmende dyr som ikke hadde blitt tatt av flommen enda å sette fotavtrykk i de ferske sedimentene, før et nytt lag ble raskt lagt oppå, noe som fylte og dekket avtrykkene med flere sedimentære lag. Uten en slik rask begravelse ville fot og klo avtrykkene av dette fantastiske dyret ikke ha blitt bevart.

Noen steder kan vi se mønstrene fra slike sedimentære sykluser; gjentagende lag som inneholder dinosauravtrykk blir adskilt fra det under eller over det ved flere forstyrrende  lag som angivelig representerer “millioner av år”. Men hva er muligheten for en slik “gjentagende hendelse” som skjer millioner av år senere på akkurat det samme stedet bare en eneste gang, for ikke å skje over flere etterfølgende perioder med lange tidsperioder – spesielt når det involverer, som det ofte gjør, akkurat den samme arten med dinosaur?


 

Advertisement
%d bloggers like this: