24. Elsk hverandre

“Og dette er mitt bud: Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere.”

Johannes 15:12

Gud er kjærlighet! Hele Hans natur og perfeksjon er kjærlighet, å ikke leve for Seg selv, men for å gi liv og velsignelse. I Sin kjærlighet fikk Han Sønnen, slik at Han kunne gi alt til Ham. I Hans kjærlighet skapte Han skapninger slik at Han kunne gjøre dem deltagere i Hans velsignelse.

Kristus er Sønnen av Guds kjærlighet — bæreren, åpenbsreren, kommunikatoren av den kjærligheten. Hans liv og død var alt av kjærlighet. Kjærlighet er livet Hans, og livet Han gir. Han lever bare for å elske, å leve ut Sitt liv i oss, å gi Seg selv til alle som vil motta Ham. Den absolutt første tanken til det sanne Vintreet er kjærlighet — bare å leve for å gi Hans liv til greinene.

Den Hellige Ånd er kjærlighetens Ånd. Han kan ikke formidle Kristi liv uten Hans kjærlighet. Frelsen er intet annet enn at kjærligheten erobrer oss og entrer inn i oss — vi har like mye frelse som vi har kjærlighet. Fullkommen frelse er perfekt kjærlighet!

Det er ikke rart at Kristus sa: “Et nytt bud gir jeg dere” (Johannes 13:34) — budet som inkluderer alt — “Dere skal elske hverandre.” Greinen er ikke bare ett med vintreet, men med alle de andre greinene. De drikker av samme ånd, de former en kropp, de bærer en frukt. Intet kan være mer unaturlig enn at kristne ikke skulle elske hverandre, slik som Kristus har elsket dem. Liveter de mottok fra deres himmelske Vintre er intet annet enn kjærlighet. Dette er den ene tingen Han ber om over alt annet. “Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre” (Johannes 13:35). Akkurat som den spesielle typen vintre er tilkjennegjort ved den frukten det bærer, så kan naturen av det himmelske Vintreet bli bedømt fra kjærligheten Hans disipler har for hverandre.

Se at du adlyder dette budet! La ditt “adlyd og forbli” bli sett i dette. Elsk brødrene og søstrene dine som måten du forblir i din Herres kjærlighet. La ditt løfte om lydighet starte her. Elsk hverandre! La ditt samvær med de kristne i din egen familie bli hellig, øm, lik Kristi kjærlighet. La tankene dine om de kristne rundst deg være, før alt annet, i samme ånd som Kristi kjærlighet. La livet ditt og oppførselen din være oppofrende kjærlighet — gi deg selv opp til å tenke på deres synd eller deres behov, å gå i forbønn for dem, og hjelpe og tjene dem. Vær i menigheten din, lev i Kristi kropps kjærlighet. Livet Kristus lever i deg er kjærlighet — la livet du lever ha overflod av kjærlighet.

Men, du synes kanskje at når du leser dette, så virker alt så naturlig, så lett og enkelt. Du lurer kanskje på om det er mulig å leve slik, og elske på denne måten. Svaret mitt er: Kristus befaler det: du må adlyde! Kristus mener det: du må adlyde, eller kan du ikke forbli i Vintreet.

Men jeg hsar prøvet og feilet. Jeg ser intet perspektiv hvor jeg kan leve som Kristus. Nå vel! Det er fordi du ikke har tatt inn over deg det første læresetningen i lignelsen — “Jeg er det sanne Vintre: jeg gir deg alt du trenger som grein, jeg gir deg alt jeg har i meg Selv”. Jeg ber deg: la følelsen av fortidens feiltak og nåtidens sbakhet drive deg til Vintreet. Han er full av kjærlighet! Han elsker å gi! Han gir kjærlighet! Han vil lære deg å elske, til og med slik som Han har elsket!

Kjære Herre! Elsk hverandre! Kjære Jesus, Du er kjærlighet! Livet Du ga oss er kjærlighet! Ditt nye bud, og Ditt nye kjennemerke under disippelskapet, er: “Elsk hverandre!” Jeg aksepterer formodningen: Med den kjærlighet som Du har elsket meg, og jeg elsker Deg, vil jeg elske mine brødre og søstre!


Advertisement
%d bloggers like this: