8 desember

Txt: Romerne 6:16-23

FANTASTISKE FRODE

Mons stappet en håndfull med popcorn inn i munnen. Lysene på sirkuset ble dimmet ned, og Mons så på manesjen fra plassen sin. “Mine damer og herrer; la meg få introdusere… Fantastiske Frode!” Det kom en trommevirvel mens en mann hoppet inn i manesjen og bukket dypt. Publikum applauderte.

“Se Fantastiske Frode bli budet fast med tau, tynget ned og nedsenket i vann,” ropte sirkusdirektøren. “Kan han beseire alle hindringene? Kan han løse opp tauene, bli kvitt vektene og svømme opp igjen?”

Etter at tauene og vektene hadde blitt festet til ham, så hoppet Fantastiske Frode inn i bassenget. Publikum stilnet mens alle kikket for å se om han ville være i stand til løsne tauene. Sirkusdirektøren holdt en stoppeklokke og annonserte innimellom hvor mye tid som var igjen. “Bare ti sekunder igjen,” ropte han endelig. “Nå, fem… fire… tre… to…”

Plutselig dukket Fantastiske Frode opp på toppen av bassenget. Han hoppet ut og bukket dypt. Folkemengden reiste seg og jublet, og Mons reiste seg også.

Etter middag den kvelden, nevnte far at han hadde møtt på en gammel venn. “Vi trenger å be for Roald,” sa far. “Han er en kristen, men han har fortalt meg at han føler det som om han drukner i problemer – som om han blir holdt som slave av noen vaner han har tilegnet seg.”

“Apropos drukning, jeg var redd for at Fantastiske Frode skulle drukne i dag!” utbrøt Mons. “Han var bundet så fast. Jeg fatter ikke hvordan han var i stand til å bryte seg ut av de tauene!”

Far nikket. “Når vi får vaner som er usunne, eller holdninger som ikke gleder Gud, så blir vi bundet også,” sa han. “Fantastiske Frode måtte fri seg selv, men det kan ikke vi klare.”

“Jeg går ut ifra at Gud må fri oss, ikke sant?” spurte Mons.

“Helt riktig!” svarte far. “Han kan – og vil – gi oss seier over synd dersom vi gir livene våre over til Ham og stoler på at Han vil forandre oss.”

Hva med deg?

Er du bundet av dårlige vaner, upassende tanker og holdninger, eller syndige handlinger? Er det vanskelig å forandre seg? Gud ønsker å sette deg fri fra de tingene. Be Ham om å hjelpe deg, les Hans ord, og adlyd Ham når Han leder deg i valgene du må ta. Bestem deg for å være en slave for Gud, ikke for synden.

Til frihet har Gud frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legges under trelldommens åk.

Galaterne 5:1

Dagens nøkkelord: JESUS KAN SETTE DEG FRI FRA SYND

Advertisement
%d bloggers like this: