Siste ord

Oppmuntring for vanskelige dager

Kynikeren sier: “Ikke bry deg med å fortelle folk om problemene dine. Den ene halvparten bryr seg ikke, og den andre halvparten tenker at du antagelig fikk hva du fortjente.”

Intro: Berømte menneskers siste ord:

  • Napoleon: Josephine…
  • Ludvig den 14: Hvorfor gråter dere? Trodde dere jeg var udødelig?
  • Oscar Wilde: Enten går gardinene, eller så går jeg
  • John Wilkes Booth: Ubrukelig, ubrukelig
  • Lord Nelson: Takk Gud, jeg har gjort min plikt!
  • James K. Polk: Jeg elsker deg, Sarah. For all evighet elsker jeg deg.
  • Leonardo da Vinci: Jeg har fornærmet Gud og menneskeheten fordi mitt arbeid ikke oppnådde den kvaliteten det burde hatt

Apostelen Paulus sine siste ord står skrevet i 2 Timoteus 4:6-8:

Jeg skal nå ofres, tiden er inne da jeg skal bryte opp. Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen. Så ligger rettferdighetens krans ferdig for meg. Den skal Herren, den rettferdige dommer, gi meg på den store dagen, ja, ikke bare meg, men alle som har elsket ham og ventet på at han skal komme i herlighet.

Når vi skal dø er det på tide å si noe som er viktig å si. Når foreldrene skal reise bort, enten det er for en kveld eller på ferie, så kommer det ofte viktige beskjeder like før de går ut døren. “Ikke glem å slå av komfyren før dere går ut!” “Husk å ta medisinen din før du legger deg!” Når livet er ved sin siste stund, så er det ofte noe viktig som skal sies. Apostelen Paulus summerte opp livet sitt og så framover mot herligheten som ventet ham.

Når livet går mot slutten er det viktig å få tingene i perspektiv. I Johannes åpenbaring 1:8 står det: “Jeg er Alfa og Omega, sier Gud Herren, han som er og som var og som kommer, Den Allmektige.” Aldri glem at det er den allmektige Gud som sitter på tronen og skal bestemme over hva som skjer etter dette livet. Dersom du tror på Jesus og har tatt imot Ham som Frelser er du trygg for all evighet. Gud er den som regjerer (Johannes åpenbaring 19:6). Når livet på denne jorden er over, så er det Han som bestemmer hvor vi skal tilbringe evigheten.

La oss gå tilbake til Paulus sine siste ord igjen. Paulus har ett tredelt syn her i disse versene.

I. Paulus ser på nåtiden

Paulus sitt liv skulle snart ende (vers 6). Han sier han skulle “ofres“. Ordet “spendo” (som på engelsk “spent”) betyr tilbrakt. Paulus hadde allerede tilbrakt sin tid her på jorden, og han var klar for å dø. Hva er din situasjon i dag? Dersom du skulle dø i dag, ville du da komme til himmelen? Tanken på døden var ikke skremmende for Paulus. Når en troende dør, så drar han eller hun hjem til Gud. Denne verden er egentlig ikke vårt hjem. Vi lever i denne verden som ambassadører for Guds himmelske rike. Vi tilhører egentlig ikke denne syndige verden. Vi er født inn i Guds familie og er alltid beredt til å komme hjem til vår Herre.

II. Paulus ser på fortiden

Paulus hadde “stridd”, kjempet den gode striden. Ordet “agonizemai” betyr bokstavelig talt å kjemme for å vinne en pris eller medalje.. Billedlig betyr det å kjempe mot en motstander eller å streve for å oppnå noe. Paulus hadde arbeidet hardt hele livet sitt. Han gjorde ikke noe halvhjertet, men gikk inn for alle oppgaver med brask og bram, om det var å forfølge kristne eller misjonere. Paulus snakket litt om denne kjempingen i 1 Korinterbrev 9:24-27:

Vet dere ikke at de som er med i et løp på idrettsbanen, de løper alle sammen, men bare én vinner seiersprisen. Løp da slik at dere vinner den! En idrettsmann må nekte seg alt. Han gjør det for å vinne en krans som visner, vi for å vinne en krans som aldri visner. Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål, og jeg er ikke lik en bokser som slår i løse luften. Nei, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre, for at ikke jeg som har forkynt for andre, selv skal bli forkastet.

Hvordan ser fortiden din ut? Mange troende har liknende fortid som Paulus. De har dedikert livene sine til Kristus og kanskje opplevd store åndelige seire i livene sine. Dersom livet ditt har bare vært fullt av synd og mørke, så håper jeg at disse opplevelsene har brakt deg til Jesus hvor du kan få tilgitt syndene dine og få et helt nytt liv. Husk synderen på korset ved siden av Jesus. Han ble ikke døpt, og han kunne heller ikke gjøre noen store gjerninger for Herren, men Jesus sa til ham: “Sannelig jeg sier deg: I dag skal du få være med meg i Paradis” (Lukas 23:43).

III. Paulus ser på framtiden

Denne “rettferdighetens krans” Paulus snakker om, kommer fra det greske ordet “stephanos“. Det kommer fra ordet “stepho” som betyr å flette eller å kranse. Ordet brukes om en pris som en vinner av et sportsarrangement ville få, eks. i Olympiske Leker. Det er et bilde av ære. Det kan også oversettes som “krone”.

Paulus så framover mot belønningen han skulle få i himmelen. Hvilke belønninger venter deg her? Hvilke belønninger venter deg i himmelen? Husk at det er viktigere å samle seg skatter i himmelen enn her på jorden. Matteus 6:19-21 sier: “Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der verken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være.

Jeg håper denne titten på Paulus sine siste ord vil være en oppmuntring til deg som leser dette å gi deg helt og holdent over til Gud.


 

 

Advertisement
%d bloggers like this: