Dag 8: Fredspakt med Gud

Gud har gjennom sin Sønn, Jesus Kristus, lovet oss fred – fred med oss seg selv og den hjelpen du trenger for å leve i kjærlighet med dem som bor rundt deg. Hvordan forandrer fred med Gud livet ditt? Hvilke ytterligere forandringer ville du (og Frelseren din) like å se?

Jeg slutter en fredspakt med dem; en evig pakt skal det være. Jeg lar dem bosette seg og øke i tall, og jeg reiser min helligdom blant dem for alltid.

Esekiel 37:26

Reflekter på Guds løfte

Skriv ordet fred på et stykke papir og tape det på din pc, mobilen din, eller kjøkkenbordet. Vær stille og husk at i dine samtaler og interaksjoner med andre kan vi være fredbringere.


 

Advertisement
%d bloggers like this: