Klimatisk kontrovers

Image result for glacier

I april forårsaket den sosio-politiske bevegelsen Extinction Rebellion (Utslettelses Opprøret) stor forstyrrelse i det sentrale London med protestene sine om “klima sammenbrudd og økologidk kallaps som truer vår eksistens”. For å få oppmerksomhet til protesten deres, limte de eg selv til bygninger (Lodon børsen), gjennomførte aksjoner hvor de lot som om de var døde (ved Natural History Museum) og klatret opp på jernbanetog for å holde opp bannere. Over 1000 protestanter ble arrestert under demonstrasjonene i det sentrale London. Hvorfor gikk Extinction Rebellion så alvorlig til verks? Vel, i følge deres egne ord ønsker de en løsning for “klima sammenbruddet og den økologiske kollapsen som truer vår eksistens”. Som løsning til dette foreslo grupen flere trinn, hvor et av dem var “UK (United Kingdom)  må vedta lovlig bindende regler for å redusere karbongasser til netto null innen 2025”.

Der hersker ingen tvil om at klimaforandring er et kontroversielt emne, men hvordan burde kristne respondere til dette emnet? Vel, det er viktig å forstå hva du tror om livets opphav vil påvirke hva du tror om klimaforandring. Det kan være overraskende for noen at kristne tror på forskjellige tider med klimaforandring gjennom jordens historie. Husk at den verden Adam og Eva ble skapt for å leve i ble erklært som være “svært godt” (1 Mosebok 1:31). Siden den tiden har jordens klima gått igjennom fire større forandringer, og ingen av dem var direkte forårsaket av mennesker:

  1. Forbannet skapelse: Adam gjorde opprør mot Gud som resulterte i at Han forbannet skapelsen som nå lider under effektene av denne forbannelsens (1 Mosebok 3:17, Romerne 8:22).
  2. Global flom: Den globale flommen revolusjonerte ikke bare jordens klima, men medførte også den mest signifikante forandringen til jordens klima: nye fjellkjeder og forandring av jordens kontinenter (1 Mosebok 6, Salme 104:8-9).
  3. Nedkjølende jord: Denne forandringen var et resultat av globale flommen ettersom de unike forholdene (kjølig jord, varmt vann, aske i atmosfæren fra vulkanutbrudd som ga en nedkjølende effekt) av flommen genererte jordens eneste isalder (Job 38:29).
  4. Oppvarmende jord: Etter at isalderen nådde sitt klimaks og jorden begynte å roe seg etter de ødeleggende effektene fra flommen, begynt jorden å varme seg opp, og isen trakk seg tilbake.

Som kristne trenger vi å holde disse bibelske hendelsene i tankene når vi tenker igjennom emnene som omkranser klimaendringene. Uoverensstemmelsene er ikke over det faktum at klimate forandrer seg, men over andre spørsmål:

  • Når oppstod disse forandringene?
  • Hvilke typer forandringer oppstod, og i hvor stor grad?
  • Hva forårsaket forandringene?
  • Kan menneskene gjøre noe for å stoppe eller reversere effektene av en slik klimaforandring?

Mange som slår alarm tror at klimaforandringene er forårsaket av mennesker og at de er potensielt katastrofale. I et bibelsk verdenssyn forandrer klimaet seg, men flommen og istidens påvirkning på hvordan klimaet (slik som iskjernene) burde forståes. Uten dette utgangspunktet vil klimaforskerne komme til feilaktige konklusjoner. Faktum er at bestemte fakta ofte blr ignorert av de som slår alarm fordi det truer deres fortelling. Selv om gruppen Extinction Rebellion ønsker å “redusere karbonutslipp til netto null”, så finnes det enkelt fordeler med varmere temperaturer:

I de siste to århundrene har varmere temperaturer og økt atmosfærisk karbondioksyd styrket planteveksten enormt. De har styrket moderne landbruk. De gjør oss i stand til å imøtekomme økende behov for mat. Varme forlenger gårdsbrukets sesoner. Det utvider planteområdene på høyere breddegrader og lengdegrader. Og det forårsaker mer regn. Alle disse gjør plantelivet grønnere. Med mer karbondioksyd vokser plantene bedre. De gror bedre i varmere og kjøligere temperaturer.

Selv om menneskehetens påvirkning på klimate bare er liten, så betyr ikke dette at vi ikke burde bry oss om Guds skaperverk. Som Guds bvildebærerer har vi blitt gitt et spesiely ansvar for å onderkaste oss og styre Guds skapeerverk (1 Mosebok 1:26-28, 9:2-3). Menneskenes domene over skapelsen er grunnleggende for år obligasjon til å bestyre denne verden. Vi er ikke her for å utnytte denne verden, men for å vise forvalterskap, noe som betyr å handle rasjonelt og rettferdig med vårt styre over skapelsen. Som kristne trenger vi å tenke bibelsk om emnet klimaforamndring og kunne gi et passende svar på det. Dette er hvorfor Answers in Genesis har produsert en ny lommguide: Climate Change: A biblical perspective on the controversy. Denne kan bestilles på https://answersingenesis.org/


 

Advertisement
%d bloggers like this: