21 mai: Forkynnelse “der”

“Der forkynte de evangeliet.”

Apostlenes gjerninger 14:7

De” refererer til Paulus og Barnabas, som nylig hadde blitt sendt ut av den Hellige Ånd, med støtte fra menigheten i Antiokia. Men det de gjorde var ikke noe som krevde et spesielt kall eller nådegave fra den Hellige Ånd: det er ikke bare tjenesten til apostler, eller pastorer, eller utadvendte.

Det greske ordet som her blir oversatt med frasen “forkynte evangeliet” er samme roten som vi får ordet “evangelisme” fra, og det betyr ganske enkelt å være en budbringer med gode nyheter, og å erklære godt nytt. Det er det samme som hvert medlem i kirken i Jerusalem gjorde da de flyktet fra forfølgelsen av Saulus fra Tarsus (Apostlenes gjerninger 8:4).

Men ordet som kanskje mest slående i dette lille verset, er ordet “der” — der de forkynte evangeliet. Vi spør oss selv umiddelbart “Hvor? Hvilket sted referere dette til?” Men svaret, fra Apostlenes gjerninger 13 og 14, er at det spiller ingen rolle hvor “der” var, fordi de ble befalt å forkynne de gode nyhetene over alt hvor de dro.

For evangeliets skyld ble Paulus og Barnabas kastet ut ved makt fra Antiokia og Pisidia (13:50), og de forlot Ikonium mens de flyktet for livene sine (14:5). Hva gjorde de likevel da de kom til Lystra og Derbe? De forkynte evangeliet!

Der uunngåelige bildet er et ubønnhørlig ønske av å proklamere de gode nyhetene. Samme hvor de var, så annonserte Paulus og Barnabas de gode nyhetene om Jesus Kristus i hver by, på hvert sted de hadde mulighet til å gjøre det.

Måtte du, slik som disse tidlige kristne, også proklamere de gode nyhetene der, samme hvor “der” er for deg akkurat nå.


 

Advertisement
%d bloggers like this: