25 april: Jesus kommer tilbake

“Galileere, hvorfor står dere og ser mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen.”

Apostlenes gjerninger 1:11

Fem ganger i dette første kapittelet av Apostlenes gjerninger blir Kristi himmelfart fremhevet. Der er intet billedlig eller symbolsk i språket her.

Jesu Kristi himmelfart var personlig og synlig. Hans retur, erklærte englene, vil være likedan.

Men hvorfor kom dette spørsmålet fra englene? Det synes åpenbart at det overnaturlige opptoget da Jesus dro opp til himmelen i en fantastisk sky ville få alle til å stå gapende i undring.

Men så kommer englene med denne tankevekkende, oppmuntrende erklæringen: Jesus kommer tilbake! Selv om disiplene stod måpende på en søt, elskovssyk måte da Kristus dro, så kunne de ikke bare stå der. Nå som Jesus var vekke, og på grunn av Hans løfte om å komme tilbake, til jorden — ikke himmelen — så måtte de når fokusere både blikket og arbeidet deres.

Den samme formaningen er nyttig for oss i dag også, ikke sant? Mens vi ser i tro mot himmelen, så må vi også fokusere på vært arbeid her på jorden. Vi har arbeid å gjøre i vente på vår Frelsers tilbakekomst.

Jesus kommer snart tilbake. Ethvert øye vil se Ham og bøye kne for Ham. Men det viktige spørsmålet er hvordan vi vil se Ham når Han kommer? Vil du se Ham som en hersker og dommer, eller som en gjenløser og frelser?


 

Advertisement
%d bloggers like this: