1 juli: Jesus ble synd for oss

Vi ber dere på Kristi vegne: La dere forsone med Gud! Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet.”

2 Korinterbrev 5:20-21

Her er evangeliet i et nøtteskall. For det første gjorde Gud Jesus til synd for oss — Jesus, som aldri hadde syndet i sitt liv.

På korset tok Jesus syndene våre på seg selv, og Gud behandlet Jesus som om Han hadde levd ditt liv! Alle de syndige tankene, uærlige handlingene og egoismen som har kjennetegnet ditt liv ble lagt på Kristus, og Han ble straffet som om det var Hans egne tanker og gjerninger og væremåte.

Jesus var din erstatning; Han tok ditt sted — og straffen du fortjente — på korset. Men mer enn det, Han ga deg sin egen rettferdighet; i Kristus har du den selvsamme rettferdigheten, den perfekte vitnemål og hellige karakter som Gud selv.

Så fordi Gud straffet Jesus for dine synder på korset, så behandler Han nå deg som om du hadde levd Jesu liv! Rullebladet ditt har blitt renset for smutt, og din forhistorie er slettet for evig, ditt kriminelle rulleblad har blitt fjernet for all evighet.

På Kristi vegne, sier Paulus, bønnfaller vi deg om å bli gjenforent med Gud. Det umulige har skjedd, og en utvei har blitt laget for deg — korrupt og defekt synder som du er — slik at du kan ha en komplett, uhindret adgang til og samfunn med den hellige Gud.

Guds vrede mot din synd ble utøst mot Kristus; Kristi død har gjenforent deg med Gud ved Hans død. Vil du da ikke bli gjenforent i ditt eget hjerte og sinn med Gud, stole og underkaste deg til Hans suverene nåde i ditt liv?


 

Advertisement
%d bloggers like this: