Farg den blå!

 

Bilderesultat for blå tarantella

Forestill deg at du møtte åtte mennesker som liknet så mye på hverandre og snakket helt likt hverandre at du ikke kunne skille dem fra hverandre. Du ville sikkert tenke at de var nært beslektet. Men hva om de bodde i åtte forskjellige byer hundrevis av mil fra hverandre og ikke var i familie? Kunne du forklare hvorfor de var så like?

Dette er puslespillet som har forundret forskerne som studere taranteller. De har funnet at 40 av de 53 slektene av taranteller har nesten identisk sterk blåfarge. Alle faller innenfor en veldig avgrenset bølgelengde på 20 nanometer. Interessant nok er de mikroskopiske strukturene som reflekterer lys for å produsere denne fantastisk blåfargen veldig forskjellig fra en art til en annen. De er så forskjellige at forskerne har konkludert med at de skulle ha utviklet seg uavhengig fra hverandre minst åtte ganger i taranteller som bor hundrevis av mil fra hverandre.

Evolusjonære vitenskapsmenn forklarer ofte slike tilsynelatende tilfeldigheter  som “konvergerende evolusjon”. Ideen er at forskjellige dyr antas å utvikle identiske kjennetegn uavhengig av hverandre når de møter like overlevelsesbehov. Konvergerende evolusjon er ekstremt usannsynlig under de beste forhold. Men i dette tilfellet har forskerne det vanskelig for å finne noen fordel for denne blåfargen på samme bølgelengde. For eksempel har dette ingenting med å tiltrekke seg en make ettersom tarantellenes øyne antakeligvis ikke kan skille ut denne blåtypen.

Istedenfor å tro på at blind evolusjon forårsaket tarantellene til utvikle samme kobolt blå igjen og igjen, så finnes der en enklere forklaring. Tarantellens uendelige kreative Designer ga dem deres brilliante kulør. Han kan ha skapt tarantellearter, hver med en forskjellig mekanisme for å produsere farge. Eller så kan Han ha puttet informasjonen for de forskjellige strukturene i genene til en opprinnelig art.

I alle tilfeller går all æren til Skaperen for Hans kreative geni. Denne brilliante blåfargen kunne ikke oppstå tilfeldig en eneste gang. Men Gud fikk frem den samme kuløren på minst åtte forskjellige måter. Dersom vi nekter å se Ham i skapelsen Hans, så er vi virkelig uten unnskyldning.

Advertisement
%d bloggers like this: