31 august: Irettesettelse på grunn av kjærlighet

“Jeg refser og irettesetter alle dem jeg har kjær. La det bli alvor og vend om!”

Johannes åpenbaring 3:19

Lever du i opprør mot Gud akkurat nå? Har du synd i livet ditt, velvitende om at du gjør Gud misfornøyd, og har likevel ikke bekjent eller snudd deg bort fra den? Ofte utsetter vi den vitale handlingen omvendelsen er ved å rettferdiggjøre eller unnskylde synden vår overfor oss selv.

Hvorfor det? Hvorfor utsetter vi omvendelsen? Kanskje det er på grunn av forlegenheten og skammen i å komme framfor Gud og innrømme vår bestemte synd — kanskje for den andre, tiende eller hundrede gangen. En annen mulighet er muligens at, på grunn av skyldfølelsen som vi føler, har vi gruet oss for å be, og til og med begynt å tenke på Gud som en tyrann eller ondsinnet Gud. Nært beslektet med dette er også unnskyldningen om at denne bestemte synden ikke ser ut til å være så farlig, gal eller skadelig.

Men Herren river bort alle diss unnskyldningene når Han forteller oss at Hans bud — og til og med irettesettelsen og straffenHans — er for vårt skyld, fordi Han elsker oss. Av denne grunn burde vi ikke føle motvilje for å innrømme synden til Ham — Han vet allerede om den, og det er Han som trekker oss bort fra den. Vi kan også vite med sikkerhet at begrensningene som Hans bud legger på oss også er for vårt gode, for vår skyld, for å holde oss borte fra virkelig fare og dyp sorg som følger med synden.

Det er på grunn av kjærligheten at Gud retter oss med Sitt Ord, Bibelen. Det er på grunn av kjærligheten at Han advarer oss mot enhver synd. Det er på grunn av kjærligheten at Han er villig til å refse oss, dersom det er hva som er nødvendig for å snappe oss ut av synden vår. Prøvelsene våre, samvittigheten vår, formaningene fra våre gudfryktige venner — Gud bruker alt dette for å avvenne oss, konfrontere oss, vekke oss edrørende synden vår- Slik vedvarende kjærlighet fra Hans side burde inspirerer oss til alvorlig omvendelse fra vår side. “La det bli alvor og vend om!”


 

Advertisement
%d bloggers like this: