4 januar: Gud er for oss

“Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss, hvem er da mot oss?”

Romerne 8:31

Det er trøstende og oppmuntrende å lese at Gud er for oss, men der finnes noen mennesker som Gud er imot. Vi blir fortalt i Bibelen at Han er imot de onde, de stolte og og den falske profeten Gud er imot disse menneskene, med nadre ord, dem som vandrer i opposisjon mot Ordet Hans og fornekter Sønnen Hans.

På motsatt side finnes der definitivt dem som er imot Gud oig Hans barn. Satan er deres store motstander og verden under hans påvirkning er imot etterfølgerne av Jesus Kristus. Vi vet fra de siste kapittlene i Bibelen at disse fiendene vil rase mot Guds rike helt til tidens ende.

Men, som vi er påminnet av Paulus, kan ingen vinne mot dem som tilhører Gud. Gud er for dem. Han har valgt side, og Han er ved siden av dem som frykter Ham og stoler på Hans Sønn, Jesus Kristus.

Gud Fader er for folkene Hans fordi Han har valgt dem, og Sønnen har frikjøpt dem med sitt eget blod; den Helligge Ånd er for dem fordi Han kaller dem uimotståelig for seg selv ved tro.

Dersom Gud selv er for oss, hvem kan da egentlig lykkes med å motstå oss? Kjære troende, dersom allvitenheten sloss for deg, så kan ingen vinne over deg. Faktum er at ingen kan virkelig skade deg. Du kan vandre i visshet om den sannheten.


 

Advertisement
%d bloggers like this: