3 februar: Navnet Jesus

“Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.”

Matteus 1:21

Navnet Jesus er et dyrebart navn til dem som tror. Det er det navnet som gir dem trøst og glede. Det er det navnet de elsker å høre opphøyet i forkynnelsen, det er i det navnet de ber.

Det er et navn som er gitt gjennom guddommelig ansettelse. Familien fikk ikke lov til å velge det navnet. Herrens engel dukket opp i en drøm for Josef og forsikret ham med budskapet “barnet som er unnfanget i henne, er av Den hellige ånd” (vers 20) og informerte ham om at barnets navn skulle være Jesus.

Det er et navn med mening, og det er det rette navnet. Andre har blitt gitt det samme navnet, men har ikke kunnet leve opp til betydningen av navnet, men Jesus beviste at navnet var rettmessig Hans — Han er Frelseren.

Han skal frelse sitt folk.” Hans folk var under syndens forbannelse og fordømmelse, men Han kom for å redde dem. Hans folk fortjente vreden og dommen, men Han kom for å redde dem. Hans folk skyldte en stor gjeld som de ikke kunne betale, men Han kom for å betale den.

Når Han sa “Det er fullbrakt!” på Golgata, så var frelsesverket virkelig ferdigstilt. Ingen ting trengte å bli lagt til det; ingen ting kunne noensinne mangle. Han betalte prisen og fikk det Han betalte for. Gjenløseren gjenløste (frikjøpte) faktisk.

Har denne Jesus frelst deg fra syndens dom og kraft?


 

Advertisement
%d bloggers like this: