Ut fra… Asia?

Related image

De fleste sekulære antropologer har lenge gjentatt denne fortellingen om menneskenes historie: vi dukket først opp i Afrika. Men denne antakelsen har fått ett nytt skudd for bauen med oppdagelsen av eldgamle steinverktøyer i Shangchen i sentral Kina. Utgravningen fant 96 gjenstander, inkludert steinstykker med spissede og spisse kanter. Det som er spesielt ved disse gjenstandene er alderen som er assosiert med settingen deres – de er antatt å være 2,1 millioner år gamle, noe som er minst 250,000 år eldre enn noen andre Homo gjenstander funnet i Eurasia til dags dato.

Shangchen gjenstandene er det siste på en lang liste med funn som ofte har blitt avvist og ignorert på grunn av at de motsier den evolusjonære “ut fra Afrika” teorien. I 1978, for eksempel, ble en hodeskalle (260,000 år gammel etter sekulære dateringsantakelser) ble funnet i den sentrale provinsen Shaanxi. Alle disse står i motsetning til standardteorien om at de tidlige menneskene forlot Afrika for under en million år siden, og at den moderne Homo sapiens forlot Afrika for ca. 120,000 år siden og ikke kom til Asia før rundt 60,000 år siden.

Mens bevismaterialet bygger seg opp fortsetter mange vitenskapsmenn å avvise disse funnene fordi de ikke gir mening innen den predominante fortellingen. En annen ide som brer seg er traksjon, spesielt i Kina: Homo sapiens utviklet seg i Asia, og gjorde den til “sivilisasjonens vugge”. Ett mer moderat syn, foreslått av Maria Martinon-Torres, direktør for National Research Centre of Human Evolution i Spania, er at forfedre til de moderne mennesker (ancestrale hominier) oppstod i det sentralt lokaliserte Midtøsten og spredde seg til Afrika og Asia derfra..

Bevis for “ut fra Asia” overrasker ikke kreasjonister. 1 Mosebok hevder klart at etter syndefloden, bosatte menneskeheten seg først i Babel, lokalisert i Midtøsten, før de spredde seg til Afrika og resten av jorden. Disse selukære dateringsmetodene er bygget på antakelser som trenger å bli korregert for å reflektere Bibelens historiske fakta. De virkrelige datoene vil falle innen de 6,00 årene som Guds Ord gir, og de tidligste fossilene vil trolig bli funnet nær Midtøsten.


 

Advertisement
%d bloggers like this: