7 september: Tell Guds velsignelser

“Velsign Herren, min sjel! Glem ikke alt det gode han gjør.”

Salme 103:2

Selv om vi til stadighet blir kalt for å gi takksigelse og lovprisning av pastorene våre, av Guds Ord, og av gudfryktige venner, så finnes det en annen kilde vi burde forvente denne formaningen fra — nemlig sjelen vår.

David skriver, men han preker til seg selv et evangelium av nåde, “Velsign Herren, min sjel!” Vi burde konstant preke til oss selv, slik som David gjør i salmene. Det trenger ikke å være en komplisert eller veldig akademisk preken. Det kan vær så enkelt som å si disse to ordene: “Velsign Herren“.

I det første punktet i hans preken til seg selv, formaner han “Glem ikke alt det gode han gjør.” Den mest kraftfulle motgiften til depresjon er et takknemlig hjerte. Og den mest effektive måten å utvikle et takknemlig hjerte å å bevisst og spesifikt gjenfortelle Herrens velsignelser og å takke Ham for hver av dem.

Er du åndelig kald eller motløs? Prek denne prekenen til deg selv — velsign Herren, min sjekl! Føler du deg motløs? ikke glem alt det gode Han gjør.

“Blir du stundom prøvet på din reise her,
Blir du motløs når du ser hvor svak du er.
Tell da Guds velsignelser, ja smått og stort.
Og det vil forundre deg hva Gud har gjort!

Tell velsignelsene Gud har gitt.
Regn de goder som han gir deg fritt.
Tell dem sammen, både smått og stort,
Og det vil forundre deg hva Gud har gjort!”


 

Advertisement
%d bloggers like this: