Endelig en jordliknende planet?

Bilderesultat for proxima centauri b

Sist august annonserte astronomer oppdagelsen av en mulig jord-liknende planet, Proxima Centauri b, i bane rundt vå nærmeste nabo, den røde dvergen Proxima Centauri. Planeten går i bane i stjernens beboelige sone (hvor det kan eksistere vann i væskeform) og ser ut til å ha den riktige massen til å ha en jord-liknende atmosfære (selv om vi ikke vet hvilken atmosfære den har, dersom den har noen).

Etter tiår med leting er det spennende for astronomene og overraskende. I vår egen bakgård! Men der er et problem. Vann i væskeform og en atmosfære er bare to av forutsetningene for liv. Stjernen Proxima Centauri lager noen problemer for planeten som jorden ikke har å stri med. Den er mye mindre, mindre massiv og kjøligere enn solen, så dens beboelige sone er mye mindre og nærmere. Pleneten går i bane bare 1/20 av jordens distanse fra solen. Bane så nær stjernen dens, er Proxima Centauri b antakelig tidevannslåst. Det vil si at den antakeligvis går i runde med en side mot Proxima Centauri hele tiden. Den siden ville være alt for varm for levende skapninger, mens den andre siden, som antakeligvis er mørk hele tiden, ville være for kald.

I tillegg er Proxima Centauris magnetfelt hundrevis av ganger så sterk som solen magnetiske felt, noe som gir ut et mye sterkere kvantitet av stjerne-vind. Når den er så nær stjernen sin vil Proxiam Centauri b få hundrevis av ganger større skade enn jorden får fra solvinden. Så det er trolig at den har mistet den atmosfæren den tidligere kan ha hatt.

Til slutt er det trolig at Proxima Centauris høye aktivitet  utsetter planeten i så nær bane for høye mengder med dødelig stråling.

Majoriteten av evolusjonister antar at der må finnes mange planeter lik jorden som yrer av liv over alt i universet. Ifølge deres verdenssyn kan ikke jorden være spesiell fordi det ville være motstridende til ustyrt evolusjon. Men det tar ikke lang tid før hver av disse jord-liknende planetene er alt annet enn lik jorden.

I 1 Mosebok 1 ser vi at Gud skaper en verden som er tilpasset mennesker som beboere . Jesaja 45:18 sier på ny at Gud formet jorden for den skulle bli bebodd. Det betyr at jorden er unik. Den beste vitenskapen som er tilgjengelig er enig med denne konklusjonen.


 

Advertisement
%d bloggers like this: