21 januar: Begjær

“Jeg gjorde en avtale med mine øyne at jeg ikke skulle se på noen jente.”

Job 31:1

Et begjærlig blikk er begynnelsen til de fleste synder. Det var et ubevoktet blikk som fikk Akan til å falle i begjær, og David til å begå utroskap. Et begjærig blikk leder raskt til lbegjærlige tanker, som igjen fører til begjærlige planer, som snart fører til begjærlige handlinger.

Job bestemte seg derfor å kutte ut begjærets synd ved roten, ved å love seg selv at han aldri skulle se på en kvinne med begjær. Denne pakten om øynene hans, hevder han retorisk, vil til slutt vokte ham fra begjærlige tanker om en annen kvinne.

Jobs personlige forpliktelsetil å overvinne en synd, som alle mennesker har, er ganske overbevisene. Men detb er også oppmuntrende, på  det faktum at han inngikk en slik pakt betyr at det er mulig å oppfylle hans del av avtalen.  Du som er troende må vite dette: det er mulig —selv om det vil kreve selv-korsfestele og konstant selv-oppsyn — for å overvinne lystenes synd.

Vil det kreve en edruelig og selv-søkende pakt med hjertet ditt foran Gud? Ja! Vil det bety å gi opp tilfeldige blikkog begjærlige tanker? Ja! Men det er mulig!

Så spørsmålet som Jobs integritet setter foran oss er dette: elsker jeg Gud høyt nok til å gi slipp på midertidige og bedragerske lyster i begjærlige blikk, for å kunne feste mitt blikk på Herren? Er jeg villig til å gåinn i en personlig pakt for å oppnå dette i dag?


 

Advertisement
%d bloggers like this: