26 mars: Lydias ivrige tjeneste

“Sammen med alle i sitt hus ble hun (Lydia) døpt, og hun ba oss: «Kom og bo i hjemmet mitt, så sant dere mener at jeg tror på Herren.» Og hun overtalte oss til det.”

Apostlenes gjerninger 16:15

Lydia er et fantastisk, trofast eksempel til enhver ny troende. Mange ganger, etter at en person blir en kristen, så forekommer det et tap av energi, en slas treghet i det kristne livet. Kanskje de ikke helt vet hva de skal gjøre etterpå, eller kanskje de føler seg intimiderte av andre, mer modne, kristne.

Men Lydia tillot ikke noen av disse tingene å hindre henne i hennes kristne hengivenhet. Umiddelbart kastet hun seg helhjertet inn i Guds rike, åpnet hjemmet sitt og hjertet sitt til trette og forfulgte kristne.

Legg merke til voldsomheten i hennes besluttsomhet: Lukas sa at hun “overtalte oss“. Det ser ut som om hun ikke ville godta et “nei” som svar, men insisterte på å ta del i rikets arbeid som var tilgjengelig til henne. Hun ventet ikke på at noen andre skulle be henne om hjelp, eller til noen informerte henne om et behov; istedenfor stupte hun hodestups inn i den første tjenesten hun kunne finne.

Det ser ut som om hun har sluttet seg til kirkens tjeneste så mye at huset hennes ble et standard sted for tilbedelse og tilflukt for kristne. Når Paulus og Silas senere slapp ut fra fengselet, var det i Lydias hjem de møtte med og trøstet brødrene før de dro derfra (16:40).

Lydia minner oss om at det ikke er nødvendig med årevis med erfaring for å være et aktivt, medvirkende, hengivent medlem i Guds rike. Så hva venter du på? Vær gjestfri, hjelp de som er i nød, trøst de som lei seg, og støtt de som er trette. Det er aldri for sent å starte.

Advertisement
%d bloggers like this: