6. Del av en helhet

Emne: Relasjoner med kristne

“3 Ved den nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere: Tenk ikke for store tanker om deg selv, men tenk sindig! Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham. 4 Vi har én kropp, men mange lemmer, alle med ulike oppgaver. 5 På samme måte er vi alle én kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer.  6 Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave, skal bruke den i samsvar med troen, 7 den som har en tjeneste, skal ta seg av sin tjeneste, den som er lærer, skal undervise, 8 og den som trøster, skal virkelig trøste. Den som gir av sitt eget, skal gjøre det uten baktanker, den som er satt til å lede, skal gjøre det med iver, den som viser barmhjertighet, skal gjøre det med glede.

Romerne 12:3-8

Det er flere som har opplevd å brekke en av tærne sine når de har sparket på et møblement eller i en dørstokk. Au! I dagevis humper en rundt med smerter ettersom kroppen beskytter sine små deler. Kroppen gjør da akkurat hva den er designet til å gjøre. Den støtter og sympatiserer med den delen av kroppen som led. Gradvis blir tærne bedre mens de gjenopptar sine utakknemlige oppgaver.

Dersom du har opplevd en brukket tå, så tar du neppe deres oppgave for gitt lengre. Av og til tar for gitt hva bestemte medlemmer i menigheten gjør. Paulus underviste at kirken er Kristi legeme (Romerne 12:5), ikke bare lik Kristi legeme. Hvert medlem har en Gud-gitt oppgave (Romerne 12:6a) til å støtte og sympatisere med andre medlemmer.

Dersom Kristi kirke skal fungere slik Gud designet den, så er det tre ting vi ikke må gjøre: (1) Nekte å ha fellesskap med andre. (2) La frykt og mangel på kjærlighet få oss til å holde tilbake gavene våre overfor andre. (3) Bagatellisere andres gaver eller være uenige med å la andre bruke gavene sine på grunn av stolthet og misunnelse.

Vi trenger virkelig å være aktive og bruke våre åndelige gaver slik at det blir til fordel for de andre medlemmene i Kristi legeme. For hvert medlem hører sammen med de andre medlemmene (Romerne 12:5) og derfor er det meningen at våre Gud-gitte evner skal brukes for andre også.

Gud har plassert oss der vi er, og for å bruke gavene våre som Han har gitt oss. Vi er medlemmer av Kristi legeme. Vi er en del av en helhet. Så la oss utføre vår oppgave for helheten.

Vi er alle avhengig av styrke Som vi drar fra hverandre, For vi er bundet sammen av kjærligheten Som kommer fra Gud vår Far.

Hver del av Kristi legeme må gjøre sin oppgave.

Spørsmål:

a. Hva tror du er noen av dine sterke sider?

b. Hva tror du dine åndelige gaver er? Se også 1 Korinterbrev 12:4-11.

c. Hvordan kan du bruke dine åndelige gaver for å hjelpe andre kristne?


 

Advertisement
%d bloggers like this: