16 mars: Guds menighet

“Men hvis det trekker ut, vil jeg du skal vite hvordan en skal ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens søyle og grunnvoll.”

1 Timoteus 3:15

Paulus kommer med tre oppsiktsvekkende påstander om menigheten, i hurtig rekkefølge, som det vil være lurt å huske. For det første er menigheten Guds hus. Ikke la forundringen om den uttalelsen bli robbet av din mulige nærhet til den.

Gud lever i menigheten sin! Akkurat som Han tok bolig i tabernaklet og tempelet i Det gamle testamentet, så bor Gud nå i Hans menighet på en spesiell og underfull måte. Ingen andre steder på jorden — fjelltopper, golfbaner eller strander — kan hevde det samme.

For det andre er dette menigheten til Den levende Gud. Hvert ord er viktig her: “som er” fordi det er Hans menighet, ikke din eller noen annens, “den” fordi det bare finnes en levende og sann Gud; “levende” fordi Han er evig og mektig og livsviktig; “Gud” fordi det er hva Han er.

For det tredje er menigheten søylen og grunnlaget til sannheten. Paulus hentyder ikke at menighetens  tradisjoner er par med Skriften, som noen hevder. Istedenfor bekrefter Han Jesu eget løfte vedrørende uendeligheten av det evangelie-bekreftende, Kristus-proklamerende legemet til Kristus. Selve helvetes porter kan ikke vinne mot denne Gud-bebodde, Kristus-styrkede organismen.

Hvordan påvirker Paulus tredelte påstander deg? Inspirerer det deg å vite at Gid lever i Hans menighet? At Han er like unik og energisk som før på våre vegne? At evangeliets sannhet vil bli foreviget til Han kommer tilbake?

Dersom dette stemmer, så la ditt arbeid i, og trofasthet mot, Kristi rike reflektere godheten i disse garantiene.


 

Advertisement
%d bloggers like this: