Guds kjærlighetsbrev

I 1 Korinterbrev 13 leser vi om Guds kjærlighet, agape-kjærlighet. I Johannes 3:16 leser vi “for så har Gud elsket at Han ga…” Beviset på ekte kjærlighet er at du vil gjøre alt for den du elsker, selv om det er vanskelig å gjøre det og selv om den du er glad i kanskje ikke alltid blir så glad for hva du gjør. Å sette andres behov foran dine egne, og risikere vennskapet fordi du må gjøre noe ingen av dere kanskje ønsker å gjøre, det er en selvoppofrende kjærlighet.

Om jeg taler meg menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle.”

1 Korinterbrev 13:1

Kanskje du er en ordsmed. Kanskje du alltid hva du skal si, og kan snakke deg ut av alle problemer. Ingen kan sette deg fast fordi du alltid vet hva du skal si og hvordan du kan argumentere for standpunktene dine. Ingen kan vinne en diskusjon mot deg, for du har “ordets gave”. Kanskje du også kan flere språk.

Og kanskje du er en som taler i tunger. Snakker englenes språk og kommer med åpenbaringer i et språk som andre ikke kan forstå.

Til og med om du taler i tunger eller har ordets gave… dersom du ikke har kjærlighet, blir det bare en masse lyd. Du kan vinne enhver diskusjon, men støter folk fra deg med din skråsikkerhet. Kan tale i tunger men får andre til å føle seg som utenforstående. Ja, til og med kristne blir ofte sett på som annenrangs kristne dersom de ikke tar del i denne praksisen. Uten kjærlighet og forståelse er det ting ingen nytte, unntatt for deg selv.

Om jeg har profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet.”

1 Korinterbrev 13:2

Har du en profetisk gave? Kanskje du spør “Hva er profetisk gave?” I Bibelen er det to typer profetisk gave. Den ene kommer med profetier fra Gud, hvor Gud åpenbarer hva som skal skje i fremtiden. Bibelen er full av profetier, noe som beviser at Bibelen er Guds Ord og ikke bare menneskers ord. De fleste av profetiene har allerede skjedd på mirakuløst vis, men mange profetier omhandler fremtiden, hva som skal skje når Jesus kommer tilbake til jorden igjen og hva som vil skje etterpå. Dersom en profet ble avslørt som en falsk profet i Gamle Testamentets tid, ble vedkommende steinet til døde.

Det finnes også en annen type profet. Det er den som er Guds talerør og snakker til menneskene om at de må vende om fra det onde de gjør og komme til Herren, så vil de bli frelst fra fortapelsen. Vi burde alle være denne typen profet.

Har du masse tro? Jesus sa at den som  har tro som et sennepsfrø kan flytte fjell. Det er ikke så mye tro, men det er voksende tro. Har du så mye tro at du kan se mirakler skje i hverdagen din? Har du så mye tro at du ikke tviler verken på Gud eller Hans Ord eller hva Han kan utføre her i verden?

Selv om du er en slik profet, og selv om du har så mye tro… dersom du ikke har kjærlighet er du intet. Kanskje du spør “Er jeg ikke frelst ved tro?” Jo, troen kan frelse deg, men ingen andre. Har du noensinne lurt på hvorfor Gud ikke rykker oss vekk fra dette syndens sted med en gang vi blir frelst? Det er fordi vi skal bringe Ordet ut til hele verden og få flere med oss til himmelen. Dersom du ikke har kjærlighet for andre mennesker, vil du ikke kunne binge andre til Gud, og som en misjonær til en verden tapt i synd ville du være helt verdiløs.

Galaterne 5:5-6 sier “For i Ånden venter vi ved tro på det som rettferdigheten gir oss håp om. For i Kristus betyr det ikke noe om en er omskåret eller uomskåret, her gjelder bare tro, virksom ved kjærlighet.” Dette forteller oss at troen er avhengig av kjærligheten. Kjærligheten er batteriet som får troen til å virke.

Og om jeg gir alt jeg eier til mat for de fattige, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet.”

1 Korinterbrev 13:3

Det er ingenting galt med å gi til de fattige. Det vil alltid være fattige som vi kan hjelpe, og det vil være viktig at vi gir for akkurat dem som mottar hjelpen. Dessverre går mange av pengene vi gir i dag under de store innsamlingsaksjonene til å betale for en stor organisasjon som lønner mange som jobber heltid med dette. Det går også ofte mye penger til å bestikke myndigheter før en kan få lov til å gi hjelp. Til tross for dette er det viktig at vi gir, men det kan være lurt å gi til noen som gir hele gaven vår til dem som lider.

I dag er det vel ingen som vil gi kroppen sin for å brennes for evangeliet, men mange av de kristne i det første århundret risikerte å bli brent på bål, gjerne bundet fast til en stake. Martyrer var det dessverre mange av, og det finnes også mange martyrer i dag, men de blir sjelden brent i dag. Ville du vært villig til å bli brent for det du tror på?

Selv om du gir til de fattige og er villig til å bli brent for hva du tror på, så er ikke dette til nytte for deg dersom du ikke har kjærlighet. Gjerninger kan ikke frelse deg, og de er ikke til noen nytte for deg uten at du har kjærlighet. Jesus sa at den største kjærligheten er hvor noen er villig til å dø for en annen. Dette var også det Jesus gjorde for oss.

Kjærligheten er tålmodig, er velvillig. Kjærligheten misunner ikke. Kjærligheten skryter ikke, den blåser seg ikke opp.”

1 Korinterbrev 13:4

Tålmodighet er en dyd, sies det. Er du tålmodig nok til å vente på den du elsker dersom denne ber deg om det? Dersom du har funnet den du tror du vil tilbringe hele livet ditt med, ville du være villig til å vente for eksempel til endt skolegang før ere giftet dere? Dersom du ikke er villig til å vente på kjæresten eller partneren din, så er det ifølge Bibelen ikke sann kjærlighet.

Er du misunnelig på noen? Misunnelse er som en kreftcelle som sprer seg langsomt rundt hele kroppen til den er ødelagt. Ikke bare må parforhold være fri for misunnelse, men forholdene til andre mennesker må også være fri for slik styggedom. Misunnelse er en av de syv dødelige syndene som vil ødelegge deg fra innsiden.

Jeg har sett mange mennesker som er noen skikkelige skrytepaver. Og bare fokusere på seg selv er en livsform som er uforenelig med kjærlighet. Når du elsker noen, så setter du DEM i fokus. Dersom du skal være stolt over noe, så vær først og fremst stolt av hva Herren din Gud har gjort i livet ditt. Deretter bør du sette søkelyset på din neste før du setter det på deg selv. Se på den du elsker. Hva er du setter pris på om denne personen? Det er ok å være stolt av livspartneren din.

Den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde.”

1 Korinterbrev 13:5

Usømmelighet er noe som bryter med gjeldende moral og sedelighet, umoralsk; vulgær til og med. Ingen av disse tingene har noe sted i et rent kjærlighetsforhold. Usømmelighet er i seg selv et negativt ladet orde. Dette ønsker vi ikke å ha noe med å gjøre. Gud gjør aldri noe usømmelig. Dersom vi skal være lik Jesus og et vitne om Herren, så burde slike ting ikke ha noen del av livene våre heller.

Det å søke sitt eget betyr å være selvisk. Å bare tenke på seg selv. Da Jesus kom til jorden, var det for å dø for våre synder. Han tenkte bare på oss som Han elsker, ikke på seg selv. Han var villig til å lide døden i vårt sted, slik at vi kan komme til himmelen. Det å tenke på seg selv, være egosentrisk, er en motpol til sann kjærlighet.

Bitterheten er også en rot som vokser seg stor med tiden. Hvor vanskelig det må være å leve med bitterhet i livet sitt. Det tar vekk så mye glede fra en persons liv. Og når en har konfrontasjoner med livspartneren sin, så sier Guds Ord at vi ikke skal gå til sengs sinna. Ikke hjem på sinne og bitterhet, men nevn alt som tynger før du går til sengs den dagen. Og når dere har gjort opp dere imellom, ikke gjem på gamle konflikter og si “Det var akkurat det du gjorde før”, eller “Jeg visste at du ville gjøre dette på ny”. Når vi ber Gud om tilgivelse, så står det at Han “kommer dem aldri mer i hu”. Det betyr at Han har lagt det bak seg. Det er kastet bort i den dypeste sjø. Det eneste Gud ønsker å vite er hva vi har gjort med Jesus… har vi tatt imot Ham eller forkastet Ham? Gud gjemmer ikke på en lang liste over alle syndene vi har begått. La oss være som Ham! Ikke lag en lang liste over hva partneren din har gjort hvis du allerede har tilgitt denne for det.

Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg over sannhet.”

1 Korinterbrev 13:6

Når vi kommer til dette verset er det mulig du lurer på hva sannhet er. Hvordan kan vi vite hva som er sannhet? Hvordan kan vi vite hva som er uriktig? Dette er to sider av samme sak. For å belyse dette får vi ta en liten duskusjon om metaetikk. Metaetikk er studiet av moralske begreper, samt hvordan vi kan erkjenne og begrunne påstander om moral, og hva som er etikkens metafysiske forutsetninger. Med andre ord; hvordan kan vi vite hva som er rett og galt? Kan vi si hva som er rett og galt?

I den verden vi lever i, så er det helt logisk at vi har motsetninger. For at vi kan ha en god dag må vi vite hva en dårlig dag er. Det ene virker ikke forståelig uten det andre. Vi har andre slike motsetninger også; høyt og lavt, gammel og ung, lys og mørke, pen og stygg, varm og kald… eksemplene er nesten uendelige. Men hva med motsetningene rett og galt? Sannhet og løgn? Hvem bestemmer hva som er riktig eller galt? Er det flertallet som bestemmer? Noen mener at flertallet i et samfunn bestemmer hva som er rett for det samfunnet. Gjorde tyskerne et riktig valg da de valgte Adolf Hitler til rikskansler? Er abort riktig fordi flertallet er for selvbestemt abort? Dersom en gikk inn i et fengsel, ville de fleste mene at Norges Lover skulle følges til punkt og prikke? Det at flertallet bestemmer kan brukes i noen tilfeller, som i et demokrati, men når det gjelder metaetikk snakker vi om grunnleggende riktig eller galt, universelt riktig eller galt. Som for eksempel; mord og voldtekt er moralsk galt samme hvor mange mennesker som mener det motsatte.

Hvordan kan vi så finne ut hva som er riktig eller galt innen metaetikk. Vel, det er meget vanskelig dersom du ikke har noe som fungerer som et grunnlag for å fatte disse bestemmelsene. Innen kristendommen har vi Bibelen. Ikke bare er mange av samfunnets lover bygget på Bibelens 10 bud, men Bibelen er full av lover og påskrifter som har påvirket forskjellige samfunn opp igjennom årene.

Men tenk på det slik: Gud skapte verden! Det er Han som bestemmer hva som er rett og galt! Du kan finne ut hva som er rett og galt ved å bli kjent med Bibelens Gud. Han er pottemakeren som  har laget oss, og vi må ikke være så frekke at vi sier til pottemakeren: “Hvorfor har du laget meg slik? Hvorfor er det galt å bryte lovene i Ditt Ord?” Gud skapte oss, og Han bestemmer hva som er rett og galt!

I sann kjærlighet gleder vi oss over den sannheten som Gud har gitt oss. Ikke forvreng Guds sannhet til noe absurd, men følg Ham. Dersom begge livspartnerene har satt for øye å følge Guds sannheter i Hand Ord, så vil Herrens velsignelse hvile over dem.

Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.”

1 Korinterbrev 13:7

Sann kjærlighet er positiv! Ingen storm blir for hard i et kjærlighetsforhold som utholder og tåler alt. Kanskje partneren din er vanskelig å leve med? Går igjennom en vanskelig periode? Om du har sann kjærlighet vil du overleve dette. Jeg er en selvproklamert gammel, gretten gubbe, og jeg vet at min kone elsker meg med sann kjærlighet, for ellers ville hun ha dratt sin vei for lenge siden. Hva er du villig til å lide for din partner?

Tro og håp er vitale elementer i en kristens liv. De er også viktig i et parforhold. Paulus sa at mannen skulle elske sin kone slik som Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Kristus kjærlighet for oss er blitt forbildet til hvordan vi skulle elske hverandre, “av hele hjertet og av all forstand og av all makt” (Markus 12:33). Har du en slik kjærlighet overfor ektemaken din, så kan ikke det ekteskapet ende opp med skilsmisse.

“Kjærligheten faller aldri bort…”

1 Korinterbrev 13:8

Kjærligheten er evig. Sann kjærlighet varer i all evighet. Paulus fortsetter her å nevne mange ting som skal opphøre. Tungetalen har bare en tilmålt tid. Det samme gjelder de profetiske gaver. Til og med kunnskap skal ta slutt. Betyr det at i evigheten skal vi gå rundt som idioter? Selvsagt ikke! Dette gjelder NY kunnskap. Vi har allerede en Bibel som vi har blitt fortalt i Johannes åpenbaring 22:18-19 at vi verken skal legge til eller trekke fra Guds hellige Ord. Det har vært mye spekulasjon om hva “det fullkomne” er som Paulus skriver om i 1 Korinterbrev 13:10. Noen tror at dette snakker om Jesu andre komme som er profetert. Andre tror at det snakker om Bibelen, at alle bøkene omsider har blitt samlet til en perfekt bok, og da er det ikke nødvendig med ytterligere profetier eller åpenbaringer. Jeg vil ikke gå inn i denne diskusjonen her.

“Men nå blir de stående disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.”

1 Korinterbrev 13:13

Av alt som kan nevnes fra Bibelen er det kjærligheten som står sterkest. Vi skal elske Gud, og vi skal elske vår neste. Dette er de to budene som summerer hele Bibelen. Kjærligheten får troen til å virke.

Kjærligheten er en handling. Sann kjærlighet fører til handling. Som i Johannes 3:16.

Gjerninger kan ikke frelse deg, men de er resultatet av frelse.

Gud ser ikke på hva du gjør, men hvorfor du gjør det. Det er motivene dine Han er interessert i…

Advertisement
%d bloggers like this: