Salme 7: Sangen til den baksnakkede hellige

David skrev denne salmen om benjamitten Kusj som anklaget David for forræderi mot Saul, som var av kongelig autoritet. Kongen slet, som vi allerede vet, med misunnelse mot David, og denne Kusj kan ha hatt en negativ innflytelse på kong Saul, særlig dersom han var med i hoffet.

Vers 1 “En sjiggajon av David. Han sang den for Herren på grunn av benjaminitten Kusj.”


(DENNE SIDEN ER FREMDELES UNDER KONSTRUKSJON)

%d bloggers like this: