Salme 7: Sangen til den baksnakkede hellige

David skrev denne salmen om benjamitten Kusj som anklaget David for forræderi mot Saul, som var av kongelig autoritet. Kongen slet, som vi allerede vet, med misunnelse mot David, og denne Kusj kan ha hatt en negativ innflytelse på kong Saul, særlig dersom han var med i hoffet.

Vers 1 “En sjiggajon av David. Han sang den for Herren på grunn av benjaminitten Kusj.”

Dette ordet, “sjiggajon“, betyr trolig “variabel sang” selv om en bokstavelig oversettelse er “aberrasjon” eller “avvik”. Dette “avviket” blir av flere lærde tatt til å bety en uregelmessighet eller variasjon i sangen. Dette kan være i innhold eller i rytme. Betydningen her er ikke viktig, vi vet at dette er navnet på en sang fordi David “sang den“. Denne sangen er en tjeners sang, som i tjeneste for sin herre, lik Davids harpespill for kong Saul. I gamle dager vet vi ikke om noen “popstjerner”, men folk ble ansatt som musikere eller sangere, og de var på den måten tjenere overfor sine herrer. David var Herrens tjener og sang denne sangen for Gud, og for Ham alene.

Grunnen til at David sang denne sangen, var “benjaminitten Kusj“. Det ser ut som om denne Kusj hadde anklaget David for å begå forræderi mot kong Saul og hans autoritet. Kongen var allerede sjalu på David, og han kjente trolig allerede Kusj. Trolig var Kusj i hoffet til kongen, og var i stand til å hviske løgner i øret til kongen.

Denne “sangen til den baksnakkede hellige”, nemlig David, viser det onde som var tilsiktet David ved denne anledningen. Vi kan lære av denne sangen hvordan sjalue løgner fra ondsinnede fiender kan snues til en sang som vil gi ære til Gud og bli til fordømmelse for våre fiender. Det vil også virke oppbyggende for oss når vi løser problemene våre med en riktig innstilling.

Vers 2 “Herre, min Gud, jeg søker tilflukt hos deg. Frels meg og berg meg fra alle som jager meg!”

David henvender seg her til Gud ved å både bruke “Jehova” som er først den nasjonale tittelen for Gud  som er Hans egentlige nav, og “elohim” som er et ord som betyr den treenige Gud. Når David her bruker begge disse ordene, som vi av og til sier “Herren Gud” eller “Gud Herren”, så er det ingen tvil om hvem David her henvender seg til eller hvor viktig det er for ham å la oss som lesere vite viktigheten av Guds navn og titler.

David sa at han fant sikkerhet i Herren. Det hebraiske ordet som er brukt her betyr “å flykte for beskyttelse”. David innså at det var Herren, og Ham alene, som var kilden til beskyttelsen hans. Når Gud er vårt skjold og er ansvarlig for livene våre, så er vi virkelig trygge. I en verden hvor alt er usikkert er det best å legge livene våre i Hans hender.

Ordet som er oversatt “frels meg” bygger på et ord som bokstavelig betyr “å være åpen, vid eller fri”. Dette innebærer at alle farer er tatt bort slik at en kan være trygg. I de norske oversettelsen har man lagt til ordene “og berg meg” for å understreke dette poenget. Dette er ikke så forskjellig fra det foregående, men kommer fra et ord som betyr “å snappe vekk”, som om noen har plukket oss opp og fjernet oss fra en farlig situasjon. Vi trenger alle at Herren frelser eller redder oss, ellers vil vi alle gå fortapt, ikke bare i dette livet, men også i evigheten.

David ønsket å bli reddet fra “alle som jager meg“. Selv om ordet her bokstavelig “å løpe etter noen”, så er det trolig at de som løper etter her har dårlige intensjoner. Sammenhengen her indikerer klart at det her er snakk om Davids fiender, og de hadde absolutt ingen gode intensjoner. Davids fiender var mange, og de ønsket ofte å ta livet av ham. Vi kan også be om beskyttelse fra dem som løper etter oss med onde intensjoner. Det er viktig at vi ber om dette. Ingen bønn er komplett uten at dette er tatt med.

Vers 3 “La dem ikke rive meg i stykker som løver og slepe meg bort uten at noen berger meg.


(DENNE SIDEN ER FREMDELES UNDER KONSTRUKSJON)

Advertisement
%d bloggers like this: