Apetenner “tre ganger eldre” enn Lucys

Image result for apes

Fossiliserte apetenner “datert” 9,7 millioner år gamle og funnet i Tyskland har forvirret evolusjonister fordi de likner dem til den påståtte menneskelige stamfaren “Lucy”, som bare er antatt å være 3,2 millioner år gammel.

Eksistensen av en slik “hominin” i Tyskland ville ikke passe ut-av-Afrika evolusjons historien for menneskeheten; derfor foreslås det at  evolusjonen kunne “gjenskrive menneskenes historie”. Lederen av dette forskningsteamet sa om funnet: “De er allerede apetenner”. Jeg og mange kreasjonister med meg er enige, men der er ingen grunn til å påberope seg “hominin” eller millioner av år.

For bibelske kreasjonister er menneskenes historie skrevet ned fra 1 Mosebok og utover, så en fossilisert apetann er en registrering av en skapning som en gang levde og døde antakeligvis under eller etter syndefloden.

Funnet etterfølger oppdagelsen av menneskelige fotavtrykk som er antatt å ha blitt satt 5,7 millioner siden ved Trachilos på Middelhavsøyen Kreta. Fotavtrykkene utfordrer også ut-av-Afrika teorien.


 

Advertisement
%d bloggers like this: