1 Kongebok

FORFATTER

Ikke skrevet og ikke kjent – en tidlig tradisjon hevder at Jeremia skrev 1 og 2 Kongebok.

DATO

Omhandler hendelser fra omtrent 970 til 850 f.Kr., 1 Kongebok ble trolig skrevet litt etter den babylonske ødeleggelsen av Jerusalem i 586 f.Kr.

PÅ TI ORD ELLER MINDRE

Israel deles i de rivaliserende nordre og sønre nasjonene.

DETALJER

Kong David, med sviktende helse, oppnevner Salomo, hans sønn med Batseba, som sin etterfølger. Etter Davids død snakker Gud til Salomo i en drøm og tilbyr ham hva som helst han ønsker – og Salomovelger visdom. Gud gir Salomo stor visdom i tillegg til mye makt og stor velstand. Den nye kongen bygger snart et permanent tempel for Gud i Jerusalem, og Herren besøker Salomo på ny for å love velsignelser for lydighet og vanskelige tider for ulydighet. Dessverre svikter Saloms visdom ham, og han gifter seg med 700 kvinner, hvor mange av disse er utlendinger som vender hjertet hans mot avguder. Når Salomo dør, motsetter Salomos sønn, Rehoboam, seg folket i Israel., og de ti nordlige stammene danner sin egen nasjon under Jeroboam, en tidligere tjenestemann under kong Salomo, og kaller riket deres “Israel”. De to sørlige stammene fortsetter under Rehoboam med tittelen “Juda” for riket deres. Jeroboam starter dårlig, og starter avgudsdyrkelse i nord – og mange onde herskere følger etter ham. Juda vil også ha flere dårlige ledere, men av og til dukker konger som Asa og Jehosafat opp og leder folket etter Herrens lov. 1 Kongebok introduserer også kong profeten Elias som kontronterer den onde kong Ahab og domminj Jesabel av Israel vedrørende deres avgudsdyrkelse av den falske guden Baal. Med Guds kraft vinner Elias over 450 falske profeter i en dramatisk konkurranse på Karmel fjellet.

SITATER 

Da det led mot den tiden at David skulle dø, bød han sin sønn Salomo og sa: Jeg gpr all jordens vei! Nå må du være sterk! Vær en mann!” (2:1-2)

Så gi da din tjener et lydhørt hjerte til å dømme ditt folk, til å skille mellom godt og ondt! For hvem kunne ellers dømme dette ditt folk som er så tallrikt?” (3:9)

Svar meg, Herre! Svar meg, så dette folket må kjenne at du, Herre, er Gud, og at du nå vender deres hjerte tilbake til deg!” (18:37)

UNIKT

Skriftlærde sier at 1 og 2 Kongebok opprinneliv var en bok, og bare ble delt i to for å passe på bokrullene som de brukte på den tiden.

HVA SÅ?

Salomos eksempel gir oss en sterk advarsel: Selv de mest velsignede personer kan drive bort fra Gud og begå store feiltrinn


 

Advertisement
%d bloggers like this: