Snøens hemmelige hage

Image result for snowflake

Når det gjelder sesongene, så assosierer vi ofte liv med våren, ikke vinteren. Avhemgig av hvor du lever, så bringer vinteren et øde landskap, dyr i dvale, og snø. Men selv snøen bærer dens egne mikroskopiske hage med liv som vi først har avdekket i det siste tiåret. Det ser nok anderledes ut en en slette med vilde blomster, men det er kultivert av den samme Skaperen.

Et lag av nysnø ser kanskje uberørt ut, men den er faktisk hjemmet til et skjult økosystem som myldrer av alger, sopp og bakterier. Hvor kommer disse mirkobene fra? Noen blir feid opp i atmosføren for så å falle tilbake til jorden igjen. Andre sover kanskje i jordsmonnet til snøen faller og de begynner å gro.

Forskere har oppdaget at mikrober i snøen, særlig bakterier, kan til og med noen ganger danne snøflak. Når bakterier blir blåst opp i atmosfæren, så klynger vannmolekylene seg rundt disse mikrobene og danner iskrystaller

Snøens mikroskopiske økosystem av alger, sopp og bakterier kan hjelpe med å opprettholde en sunn biosfære på jorden. Vi vet at disse mikrobene spiller en viktig rolle i å sirkulere næringsstoffer og karbon, og vi lærer fremdeles hva annet de gjør. Dess mer informasjon vi høster inn fra snøens hemmelige hage, dess mer kan vi bli forbløffet over Guds mesterverk! Til tross for forskjellene, så minner nå både vår og snø oss om livets Skaper!


Advertisement
%d bloggers like this: