15 mai: Formaning til visdom

“Hør på formaningen og bli vise, forakt den ikke! For den som finner meg, finner livet og vinner velvilje hos Herren.”

Salomos ordspråk 8:33, 35

Alle finner vi det til tider vanskelig å motta formaninger. Men formaningen som Salomo her snakker om er den gudfryktige veien med sann visdom. Derfor er den koblet sammen, uadskillelig fra Guds fornøyelser.

Salomo observerer et annet sted at dårens vei synes rett i hans egne øyne: men han som lytter til råd er vis (12:15). Selv om vi har en naturlig tendens til å bli defensive når det blir gitt råd for livene våre, så er det bare dåren som overbeviser seg selv om at hans ideer alltid er best.

På grunn av dette blir vi oppfordret til å lytte på formaningene. Ikke bare lytt til dem, men hør dem! Bruk dem, ikke kjemp imot dem, praktiser dem i ditt eget liv — vær vis.

Visdom er ikke å vite alle svarene selv, men å høre og implementere de vise og trofaste rådene fra Guds Ord. De som finner genuin visdom vandrer til Herrens glede.

Gleder livet ditt Herren? Lytter du og underordner du deg Guds Ord? Eller nekter du å ta imot Guds perfekte og gunstige vei på grunn av din egne dumdristighet, fra din egen filosofi, ambisjoner og lyster?

Den som finner visdom finner livet. Det rikelige, frie, gledelige livet finnes bare i vår Skaper.


 

Advertisement
%d bloggers like this: