Dag 19: Frisk livsenergi

Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus.”

Romerne 6:11

Når vi blir eldre så er vi ofte ikke så spreke som vi har vært tidligere i livet, og av og til kan vi føle som om livet renner ut av oss.

Det er derfor det er så viktig at vi omfavner de grunnleggende sannhetene om våre dynamiske liv i Kristus mens vi blir eldre.

Når vi blir født på nytt som troende i Kristus, så skjedde det en slik drastisk natt-og-dag forandring i våre innerste liv – i vår sanne og evige personlighet – at Bibelen refererer til det som å gå fra døden til livet.

Også dere har Han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder.”

Efeserne 2:1

Vår inngang til denne åndelige livsenergien er uadskillelig koblet til Kristi oppstandelse:

Men Gud, som er rik på miskunn, har, på grunn av sin store kjærlighet som Han har elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser.”

Efeserne 2:4-5

Derfor kan vi nå betrakte oss selv som “døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus” (Romerne 6:11). På en måte som var helt umulig tidligere har vi kunnet “leve for rettferdigheten” (1 Peter 2:24).

Denne Gud som vi nå har ubegrenset tilgang til og fellesskap med er med “Han som gir alle ting liv” (1 Timoteus 6:13). Vi lærer fra Jesus hvordan vi kan kontinuerlig akte Gud Faderen som den konstante kilden til liv. Jesus kalte Ham “den levende Faderen” (Johannes 6:57), og Han sa til oss at “Faderen har liv i seg selv” (Johannes 5:26), for “Gud er ikke de dødes Gud, men de levendes. For de lever alle for Ham.” (Lukas 20:38.)

Ta til betraktning hva det betyr for deg personlig at Gud “gjør de døde levende og kaller på det som ikke er til som om det var til” (Romerne 4:17).

Reflekter også på hvordan all din åndelige livsenergi blir dratt fra Kristus selv, “Han som Gud oppvakte fra de døde” (Apostlenes gjerninger 3:15). Ved å tro på Jesus har du allerede “gått over fra døden til livet” (Johannes 5:24). Som en forfatter sier det, “Det er ikke bare sant at våre liv er i Kristus, men våre liv er Kristus.” Vår følelse av livsenergi er bundet til Den Ene som beskriver seg selv som “veien, sannheten og livet” (Johannes 14:6).

Hør på hvordan Jesus så nært identifiserer livet med seg selv. Han sier:

Jeg er oppstandelsen og livet. en som tror på meg, skal leve om han enn dør.”

Johannes 11:25

Dere ser meg, for jeg lever, og dere skal leve.”

Johannes 14:19

For likesom Faderen oppvekker de døde og gjør levende, slik gjør også Sønnen levende den som Han vil.”

Johannes 5:21

Kristus har gitt dette livet til deg g meg ved den fantastiske gaven, Den Hellige Ånd, for “det er Ånden som gjør levende” (Johannes 6:63). Som “livets Ånd” har Han “frigjort meg fra synden og dødens lov” (Romerne 8:2).

Nå som du og jeg har mottatt denne ekstravagante livs-gaven (Romerne 5:16-17) er det vårt vitale og daglige privilegium å se “at Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme” (2 Korinterbrev 4:10) – slik at vi kan “leve for Gud” (Galaterne 2:19) istedenfor å leve egoistisk.

Vår himmelske Far lengter etter at vi skal få erfare hva alt dette betyr. Han sier:

Still ikke deres lemmer til rådighet for synden, som våpen for urettferdighet. Men fremstill dere selv for Gud som de som av døde er blitt levende, og by deres lemmer fram som rettferdighetens våpen for Gud.”

Romerne 6:13

Han ønsker at denne nye livsenergien skal forandre måten vi tenker på:

Er dere da oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd.”

Kolosserne 3:1

La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden.”

Kolosserne 3:2

Så vi kommer på ny til Skriften for å fø hjernene våre med den sannheten vi finner der. Jesus lover “Likesom den lenende Faderen har sendt meg, og jeg lever ved Faderen, slik skal også den som eter meg, leve ved meg” (Johannes 6:57). Det vil si at den som eter Guds mat og er ernært av Ham skal igjen leve etter Guds vilje.

Så kan vi tilby vår Herre og Frelser den samme pris som Peter fra personlig erfaring: “Du har det evige livs ord” (Johannes 6:68).

Jeg takker Faderen for at Han har gitt meg liv – ikke bare fysisk liv, men åndelig liv! Han har gjort meg levende åndelig gjennom Kristi oppstandelse, Han som er mitt liv.

Jeg priser Herren for den mektige kraften Han har vist når Han oppreiste Sin Sønn fra graven. For en utrolig demonstrasjon av Hans livgivende kraft! Så fint det er å fryde meg i at det samme livet – livet i -Kristus – er mitt. Og ved det livet, i mitt innerste vesen, kan jeg leve i ubrutt fellesskap med Ham akkurat som Jesus gjør. Jeg takker min mektige og evende Far!

Jeg vil også takke for gaven Den Hellige Ånd, livets Ånd. Hvor takknemlig jeg er for at Han opprettholder meg i denne nye livsenergien, som min konstante kilde til åndelig pust og helhet.

Jeg vil også takke for at Herren har forbundet meg i all evighet med himmelens realiteter, hvor Kristus sitter ved Faderens høyre side i ære og kraft. Jeg er takknemlig for at Han har vekket hjernen min og hjertet mitt slik at jeg kan tenke på disse realitetene og sette pris på dem og snu meg fra de kjødelige ting ettersom jeg er avhengig av Hans liv i meg.

Han er den Gud som bevarer alle levende ting (1 Timoteus 6:13). Jeg innser at hele livet mitt – fysisk og åndelig – er i Herrens hender og under Hans kontroll.

Advertisement
%d bloggers like this: