Lovprisningen (v. 5b-6)

Han elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod 6 og har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud, sin Far – ham tilhører æren og makten i all evighet. Amen.”

Johannes åpenbaring 1:5b-6

Det som Kristus har gjort for de troende får Johannes til å bryte ut i lovprisning til Ham. I denne tidshusholdningen elske Jesus oss med en ubrytelig kjærlighet (Romerne 8:35-39). Den største uttrykkelsen av den kjærligheten kom da Han satte oss fri fra syndene våre ved Sitt blod – en referanse til frelsesverket som ble fullbrakt da Han døde på korset for oss.

Dette er hjertet av evangeliet. Synderne er tilgitt av Gud, satt fri fra synden, døden og helvete på grunn av Jesu Kristi selvoppofrelse på korset i vårt sted. Gud gjorde Ham til vår erstatning og drepte Ham for våre synder slik at prisen ble betalt på våre vegne. Guds rettferdighet ble tilfredsstilt og Gud Faderen kunne så gi rettferdighet til dem som angrer på syndene som Jesus døde for.

Jesu kjærlighet fikk Ham også til å berede et kongerike for oss (ikke tusenårsriket, men en sfære med Guds styre som troende kan komme inn i ved frelse (jfr. Kolosserne 1:13) hvor vi nyter Hans kjærlige, nådefulle og allmektige beskyttelse. Endelig gjorde Han oss til prester for Hans Gud og Far ved å gi oss direkte tilgang til Faderen (jfr. 1 Peter 2:9-10).

Johannes konkluderer lovprisningen hans med den eneste riktige responsen i lys av den overveldende størrelsen av velsignelsene som Kristus har gitt de troende: Til Ham tilhører æren og makten i all evighet. Amen. Dette burde bli responsen til alle som leser denne fantastiske boken hvor den fremtidige æren og styret er så klart presentert.

Advertisement
%d bloggers like this: