29 mai: Dagen i dag

“Dere skal heller oppmuntre hverandre hver dag, så lenge det heter «i dag», så ingen av dere skal la seg bedra av synden og bli forherdet.”

Hebreerne 3:13

Vi kan ikke unngå å legge merke til, fra denne oppfordringen, syndens bedrag, hurtigheten den kan bedra oss med, og hastverket vi må møte den med.

Synden lyver til oss, får oss til å forherde hjertene våre og trekker oss vekk fra Gud i tvil (3:12). Når vi gir oss over til en hvilken som helst synd, så er vi ikke i stand til å tenke like klart og lykkelig og tillitsfullt som før.

Om synden er lyst eller sinne eller stolthet eller grådighet, så bedrar synden oss til å tenke at tilfredsstillelse kan finnes et annet sted enn hos Gud. Den lover oppfyllelse gjennom sensuelle gleder, eller å nedsette andre, eller opphøye seg selv, eller å få mere “saker”.

Men dette er en løgn. Sann og varig glede finnes bare på stien og i nærvær av den levende Gud. Alt annet er bare en død, halt erstatning som har blitt malt og pusset og parfymert til å se fortryllende ut.

Men hvor raskt vi gir opp overfor løgnen! Forfatteren minner oss på at vi trenger daglige formaninger, slik at vi ikke får føle de hardnende effektene på hjertene våre. Vi kan vandre trofast i en uke, et tiår eller et halvt liv for så å plutselig falle en dag! Konstant årvåkenhet, og formaninger fra andre, er nødvendig for å unngå syndens fallgruver i dag, samme hvor suksessrike vi har vært inntil i dag.

Til slutt presser forfatteren frem hvor hastverket med vår situasjon. Det kalles bare “i dag” i 24 timer! Så vil morgendagen komme, og snart vil slutten på alle dagene komme. Ikke utsett livsviktig arbeid som anger og trofasthet. Dagen i dag er nesten over, og vår Herre er mye nærmere sitt annet komme.


 

 

Advertisement
%d bloggers like this: