Vers 22

“Og Gud Herren bygde av det ribben han hadde tatt av mannen, en kvinne, og førte henne til mannen.”

1 Mosebok 2:22

Som mange andre vers, starter også dette verset med navnene “Jehova Elohim“. Disse ordene er kommentert i begynnelsen av 1 Mosebok 1, og senest under 1 Mosebok 2:15. Dette verset står i forbindelse med både det foregående verset og de neste to versene. Sammen danner disse versene en helhet om forholdet mellom mann og kvinne, og hvordan kvinnen ble til. Det er viktig – igjen – å understreke at kvinnen ble skapt som mannen hjelper og like. Hverken mannen eller kvinnen var viktigere enn den andre, og de hørte sammen skulder ved skulder.

Gud sier her at Han “bygde av det ribben han hadde tatt av mannen“. Ordet for “ribben” kan også oversettes som side”, et ord som beskriver noe som er “buet” – som eksempelvi et ribben. Jeg har nevnt Dr. John Morris sitt syn på denne oversettelsen under Vers 21, men jeg velger her å benytte “ribben” som den best passende oversettelsen her i dette tilfellet. Dersom Gud hadde operert bort hele siden på Adam, må dette ha ført til mangfoldige komplikasjoner for jordens første menneske. Det virker bedre som kommentert i Vers 21 – at Gud ga Adam bedøvelse, tok ut et ribben, og lukket ham igjen. Dette har et naturlig og logisk hendelsesforløp som virker mye trolig. Adam kan lett ha levd komfetablely med bare elleve ribben, men ville hatt store problemer med å fungere uten en hel side.

Av dette ribbenet “bygde” Gud et annet menneske – kvinnen. Ordet for “bygde” er det hebraiske ordet “banah“, et ord som betyr “å bygge” eller “å lage”, til og med “å reparere”. Ordet brukes også om Kain bygget en by i 1 Mosbok 4:17. det blir også brukt om da Noah bygget et alter for Gud (1 Mosebok 8:20) og da folkene bygget tårnet i Babel (1 Mosebok 11:5). Det er helt klart at det er en presidens i Bibelen om å oversette dette ordet som “å bygge”. Gud bygget Eva ved å bruke ribbenet Han hadde tatt fra operasjonen på Adam. Resultate ble “en kvinne” – “ishshah“. Der er ingen uenighet om akkurat denne oversettelsen i Bibelen. Det er, for oss i dag, også interessant at dette hebraiske ordet også kan oversettes som “kone“, men loven om førstegangsbenevnelse – det at et ord må gies en bokstavelig og konkret betydning før den brukes billedlig eller allegorisk – støtter også oversettelsen som “kvinne” her. Man kan jo si at begge betydningene kan brukes i dette verset, selv om ekteskapet synes å bli innviet i Vers 24. Der er imidlertid rom for å si at ekteskapet ble instituert her i Vers 22 ettersom Gud “førte henne til mannen.” De var – som i et ekteskap – en mann og en kvinne, ført sammen av Gud selv.

Det som er viktig å ta med seg fra disse versene – om “byggingen” av kvinnen – er at mannen og kvinnen i Edens hage var likeverdige. Gud tok, som tidligere nevnt, et ribben fra mannen side når Han bygget kvinnen – fra mannen side, slik at hun skulle stå ved hans side. Adam ble “formet” mens Eva ble “bygget“. Dette insinuerer en mer detaljert plan over kvinnen skapelse – hun var skapt med ett bestemt formål: å væremannens hjelper og like. Mer om denne unionen under Vers 24, Når Adam våknet opp fra søvnen, og Eva var ferdig bygget, så førte Gud dem sammen. Mann og kvinne hører sammen, og de utfyller hverandre.


Advertisement
%d bloggers like this: