1 Mosebok

FORFATTER

Ikke skrevet i boken, men tradisjonelt tilegnet Moses..

DATO

Moses levde cirka 1400 f.Kr. – men hendelsene i 1 Mosebok dateres til tidenes begynnelse.

PÅ TI ORD ELLER MINDRE

Gud skaper verden og utvelder seg ett spesielt folkeslag.

DETALJER

Bibelens første bok forklarer aldri Gud, den simpelt henn antar Hans eksistens. “I begynnelsen skapte Gud...” (1:1). Kapittel 1 og kapittel 2 beskrives hvordan Gud skapte universet og alt i det ganske enkelt ved å snakke: “Gud sa…og det ble slik” (1:6-7, 9, 11, 14-15). Menneskene, derimot, mottokl spesiell bwhandling ettersom “Gud Herren formet mennesket av jordens syøb, og blåste livets ånde i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel” (2:7), og kvinnen ble formet fra ett av mannens ribben. Disse første menneskene, Adam og Eva, levde i en perfekt tilværelse, men ødelagte paradiset ved å bryte Guds forbud ved å lytte til den slue slangen (3:1). Synden kaster menneskene inn i et moralsk fritt fall ettersom verdens første barn – Kain – myrder sin bror Abel. Folk blir så onde at Gud bestemmer å drukne hele planeteb, med unntak av Noah, hans familie, og en ark (båt) full av dyr. Etter at jorden begynner å fylles igjen, utvelge Gud seg en mann som heter Abraham som patriark ab et spesielt velsignet folkeslag, senere kalt “Israel” – oppkalt etter et alternativt navn for Abrahams barnebarn Jakob. 1 Mosebok ender me Jakobs sønn Josef, som ved noe mirakuløse hendelser ender opp med å styre Egypten, noe som setter scenen for 3 Mosebok.

SITATER 

Da sa Gud: Bli lys! Og det ble lys.” (1:3)

Da sa Herren til Kain: Hvor er Abel, din bror? Han svarte: Jeg vet ikke. Er jeg min brors vokter?” (4:9)

Men Noah fant nåde for Herrens øyne.” (6:8)

Og braham trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet.” (15:6)

UNIKT

1 Mosebok introduserer raskt konseptet av en Gud med flere personløigheter, et konsept vi senere kaller Treenigheten: “Da sa Gud: La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår liknelse” (1:26).Gud gir også tidlig et hint om Jesu framtidige lidelse og seier når Han forbanner slangen for å ha lurt Eva: “Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt- Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl.”

HVA SÅ?

1 Mosebok gir oss svaret på det store spørsmålet: “Hvor kommer jeg fra?” Å vite dett svaret kan gi oss mening i en verden som ellers er vanskelig å finne ut av.


Advertisement
%d bloggers like this: