20 september: Ny kraft fra Gud

Gutter blir trette og slitne, unge menn snubler og faller.  Men de som venter på Herren, får ny kraft,”

Jesaja 40:30-31

Det er vanskelig å forestille seg at et barn på to år blir utslitt. Det synes som om de har en uendelig kilde av energi, og at de bare har to typer fart: fort og fortere. Når du forsøker å legge dem om kvelden, så benekter de hele veien mot sengen at de trenger så mye som en liten blund. Men i det øyeblikket hodet deres møter hodeputen, så sovner de momentant i en dyp og hårdt ettertrengt søvn.

Men selv de unge skal bli trette og slitne. Og resten av oss har definitivt konstante påminnelser om våre begrensninger. Forsøk å gå en dag uten kaffe, eller en natt uten søvn, eller en løpetur uten vann. Vi har alle et behov for konstante forfriskninger, fordi vi ikke er selvstendige eller autonome skapninger.

Det som er tilfelle med oss fysisk er enda mer tydelig åndelig. Ingen vandrer rundt på denne jorden på en selvforsynt tilfredsstillelse. Selv om vi ikke alltid går til riktig kilde, så leter vi alltid etter en kilde med åndelig fornyelse ett sted, hvor vi kan komme og drikke dypt, og konstant vende tilbake til.

De som venter på Herren, som ser til Ham for oppfriskning eller tillater Ham å gjenopprette sjelen sin, finner at Hans forsyninger aldri går tom, at Hans tilstrekkelighet aldri svinner henn. Ung eller gammel, rik eller fattig, syk eller frisk — Gud er i stand til å tilfredsstille våre hehov, ikke bare midlertidig, men på ny og på ny gjennom livene våre.

De som venter på Herren vil få ny styrke. Venter du på Hans gode formål, på Hans gode timing, på Hans gode forsyning… eller løper du fremdeles rundt i sirkler mens du benekter at du trenger hvile og forfriskninger? Legg hodet ditt på Guds nådes hodepute og finn en søvn som er sårt påtrengt, og som bare Han kan gi.

Advertisement
%d bloggers like this: