15. Hva dere vil

“Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det.”

Johannes 15:7

Stedet hvor greinen er i vintreet er ett av uavbrutt bønn! Uten pause roper den kontinuerlig: “Å, mitt Vintre, send sevjen jeg trenger for å bære frukten Din!” Og dens bønner er aldri ubesvarte — det den trenger, og det den ønsker, det skjer.

Det friske livet til en som tror på Kristus er på samme måte et liv i uavbrutt bønn. Bevisst eller ubevisst, så lever denne personen i fortsatt avhengighet. Herrens Ord, “du kan intet gjøre”, har lært ham eller henne at intet er mer ubrutt enn at greinen forstetter å være i vintreet, og at denne personen ber og mottar. Løftet i teksten vår gir oss uendelig mot: “be da om hva dere vil, og dere skal få det“.

Løftet er gitt i direkte sammenheng med å bære frukt. Dersom du begrenser dette til å gjelde deg selv og dine egne behov, så vil du stjele dtns kraft — du vil stjele kraft fra deg selv ved å tilegne deg det. Kristus sendte disiplene ut, og de var klare til å gi sine liv for verden — for dem ga Han tilgang til himmelens skatter. Bønnene deres ville bringe Ånden og den kraften de trengte for arbeidet sitt.

Løftet ble gitt i direkte forbindelse med Åndens komme. Ånden er ikke nevnt i ligningen, like lite som sevjen er nevnt. Men begge deler er implisert hele veien. I kapittelet før lignelsen hadde Herren snakket om den Hellige Ånd, i sammenheng med deres indre liv, at Den var i dem og viste Seg selv inni dem (Johannes 14:15-23). I det neste kapittelet snakker Han om den Hellige Ånd i forbindelse med arbeidet deres, at Han skulle komme til dem og overbevise verden og herliggjøre Ham (16:7-14). For å benytte oss om løftene om uavbrutt bønn må vi være mennesker som blir fylt med Ånden og er totalt hengitt til arbeidet og herliggjøringen av Jesus Kristus. Ånden vil lede oss til sannheten av dens betydning og sikkerheten om dens oppfyllelse.

La oss innse at vi bare kan oppfylle kallet vårt til å bære mer frukt dersom vi ber mye. I Kristus er alle skattene som vi mennesker trenger gjemt — i Ham blir alle Guds folk velsignet med åndelige velsignelser. Han er full av nåde og sannhet! Men det trengs bønn, mye bønn, sterk bønn i tro, for at disse velsignelsene skal komme ned til oss. Og la oss på samme måte huske at vi ikke kan tilegne oss løftet uten et liv som er gitt for alle mennesker. Mange forsøker å gripe løftet, og så se seg rundt for hva de kan spørre om. Dette er ikke måten det skal skje på — det er faktisk helt motsatt av hvordan det skal skje. Gi til hjertet som er tynget med sjelens behov, og beordringen om å redde dem, så vil kraften komme og kreve løftet.

La oss kreve det som en av avsløringene til vært underfulle liv i Vintreet: Han forteller oss at dersom vi ber i Hans navn, i dyd av vår union med Ham, så vil det bli gitt oss, samme hva det er. Sjeler går fortapt fordi der er for lite bønn! Guds barn er svake fordi der er for lite bønn! Vi bærer så lite frukt fordi der er så lite bønn! Troen på dette løftet ville gjøre oss streke til å be. La oss ikke hvile til det har kommet inn i hjertene våre og dradd oss inn til Kristi kraft og arbeid og streven i bønn til velsignelsen kommer i kraft. Å være en grein betyr ikke bare å bære frukt på jorden, men kraft i bønn til å bringe ned velsignelser fra himmelen. Å “forbli” i vintreet betyr mye bønn i livene våre.

Å, kjære Herre! Be hva dere vil. Min Gud, hvorfor er det slik at hjertene våre er så lite i stand til å akseptere disse ordene i deres guddommelige enkelhet? Å, hjelp meg å se at vi ikke trenger noe mindre enn dette løftet for å overvinne kraften til verden og dens gud, Satan! Lær oss å be i tro på dette løftet fra Deg!


Advertisement
%d bloggers like this: