20 mai: Gud er med deg!

“Går du gjennom vann, er jeg med deg, gjennom elver, skal de ikke flomme over deg. Går du gjennom ild, skal du ikke svi deg, og flammen skal ikke brenne deg.”

Jesaja 43:2

Kanskje du akkurat nå opplever drukningen, knusingen eller den brennende kraften av en prøvelse. Dersom du gjør det, så trenger du først av alt å vite at dette er en del av livet.

Samme hvem du er, eller hvor du kommer fra, eller hvilke avgjørelser du tar i livet, så vil du stå overfor sykdom og smerte og tap. Innebygd i løftet i denne teksten er realiteten av lidelse: når du går gjennom vannet, når du går gjennom ilden. Guds barn er ikke fritatt fra tragedier.

Men når du derimot møter livets vanskeligheter, så finnes det her et løfte for ethvert Guds barn: Han vil være med deg, de vi ikke vinne over deg, du vil ikke bli skadet.

Av denne grunn trenger du ikke frykte samme hvilken hindring eller hjertesorg du møter. “Frykt ikke” sier Gud, “Jeg har løst deg ut, jeg har kalt deg ved navn, du er min” (43:1). Jeg er intimt kjent med din situasjon og har allerede hengitt meg selv til din frelse; du tilhører meg, og jeg vil ikke la noe eller noen skade deg.

Dersom du tilhører Kristus i dag, så har du blitt frikjøpt av Gud, og Han vil ikke la noe skje med deg som ikke er for ditt eget gode (Romerne 8:28). Ingen vanskelighet vil drukne deg, ingen prøvelse vil overvelde deg, ingen sorg vil ødelegge deg.


 

Advertisement
%d bloggers like this: